Phật Sự TT. Thích Chân Tính

Tham quan khu Hollywood và giảng pháp tại Hiền Như tịnh thất, California
08/10/2017
Ngày 06/10/2017, TT. Thích Chân Tính và quý thầy chùa Hoằng Pháp đã rời khỏi tiểu bang North...
Tham quan chùa và giảng pháp tại North Carolina
06/10/2017
Sáng ngày 05/10/2017, TT. Thích Chân Tính cùng quý thầy chùa Hoằng Pháp tiếp tục tham quan một vài...
Dự lễ động thổ và giảng pháp tại chùa Phước Hải, Charlotte
05/10/2017
Sáng ngày 04/10/2017, TT. Thích Chân Tính cùng quý thầy chùa Hoằng Pháp đến chùa Phước Hải,...
Viếng thăm một số ngôi chùa ở North Carolina
04/10/2017
Ngày 02/10/2017, rời khỏi Minnesota, TT. Thích Chân Tính đã đến tiểu bang North Carolina, tiếp tục...
Giảng pháp tại hội trường St. Paul, Minnesota
02/10/2017
Chủ nhật (01/10/2017), TT. Thích Chân Tính có buổi pháp thoại tại hội trường St. Paul, Minnesota.
Giảng pháp chùa Giác Lâm, St. Cloud - Minnesota
01/10/2017
Ngày 30/09/2017, TT. Thích Chân Tính đã quang lâm đến đạo tràng và có buổi pháp thoại tại chùa Giác...
Viếng thăm niệm Phật đường Liên Hoa, Minnesota
30/09/2017
Trưa ngày 29/09/2017, TT. Thích Chân Tính và quý thầy chùa Hoằng Pháp tiếp tục tham quan Lake City...
Viếng thăm chùa Thiên Ân và Xá Lợi tại Becker, Minnesota
29/09/2017
Hôm nay, thứ năm (28/09/2017), TT. Thích Chân Tính và quý thầy tiếp tục tham quan một số ngôi chùa...
Giảng pháp tại chùa Từ Tâm, Tacoma
28/09/2017
Tối ngày 25/09/2017, nhận lời mời của Phật tử, TT. Thích Chân Tính đã có mặt tại chùa Từ Tâm,...
Viếng thăm chùa Cổ Lâm, Seattle
28/09/2017
Sáng ngày 25/09/2017, TT. Thích Chân Tính cùng quý thầy chùa Hoằng Pháp đã đến chùa Cổ Lâm,...
Viếng thăm chùa Phật Ân Roseville - Minnesota
28/09/2017
Sáng ngày 27/09/2017, TT. Thích Chân Tính và quý thầy chùa Hoằng Pháp đã đến thăm chùa Phật Ân...
Viếng thăm chùa Tây Phương Savage - Minnesota
28/09/2017
Vào lúc 10 giờ trưa ngày 26/09/2017, TT. Thích Chân Tính và quý thầy tháp tùng đã rời chùa Phước...