Phật Sự

Chùa Hoằng Pháp: Tiếp tục hỗ trợ người dân khó khăn trong đại dịch Covid (đợt 5)
21/07/2021
Trong những ngày 17-21/07/2021 (nhằm 08-12/6 Tân Sửu), chùa Hoằng Pháp tiếp tục chuỗi hoạt động...
Tọa đàm Phật Pháp dành cho cư sĩ – kỳ 4
17/07/2021
Tối ngày 16/07/2021 (nhằm 08/06 Tân Sửu), quý Phật tử công quả trong nội tự đã vân tập về khu giảng...
Chùa Hoằng Pháp: hỗ trợ người dân khó khăn trong đại dịch Covid (đợt 4)
15/07/2021
Từ ngày 09 - 15/07/2021, trong những ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, quý Cấp Cô...
Lễ thế phát xuất gia 02/06 Tân Sửu
11/07/2021
Ngày 11/07/2021 (nhằm 02/06 Tân Sửu), tại đại hùng bảo điện chùa Hoằng Pháp, lễ thế phát xuất gia...
Chùa Hoằng Pháp làm lễ Bố tát
10/07/2021
Ngày 10/07/2021 (nhằm 01/06 Tân Sửu), tại chùa Hoằng Pháp, toàn thể chư Tăng đồng loạt y hậu trang...
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 18
09/07/2021
Ngày 08/07/2021 (nhằm 29/05 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Khắc là vị thầy chia sẻ tiếp theo chương trình...
Tọa đàm Phật Pháp dành cho cư sĩ – kỳ 3
08/07/2021
Tối ngày 07/07/2021 (nhằm 28/05 Tân Sửu), quý Phật tử công quả đến với kỳ 3 của chuỗi Toạ đàm Phật...
Tọa đàm Phật Pháp dành cho cư sĩ – kỳ 2
03/07/2021
Tối ngày 02/07/2021 (nhằm 23/05 Tân Sửu), quý Phật tử công quả trong nội tự đã vân tập về khu giảng...
Tiếp thu ý kiến để hoàn thiện video An cư kiết hạ
02/07/2021
Tối ngày 01/07/2021 (nhằm 22/05 Tân Sửu), quý Thầy chùa Hoằng Pháp cùng Phật tử công quả trong nội...
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 17
02/07/2021
Ngày 01/07/2021 (nhằm 22/05 Tân Sửu), vị Thầy tiếp nối chuỗi chương trình “Tâm Sự Đời Tu” kỳ 17 là...
Chùa Hoằng Pháp: Hỗ trợ rau củ quả đến người dân khó khăn trong mùa dịch Covid
01/07/2021
Sáng 30/06/2021 (nhằm 21/05 Tân Sửu), tiếp nối những hoạt động hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng...
Tọa đàm Phật Pháp dành cho cư sĩ – kỳ 1
01/07/2021
Ngày 30/06/2021 (nhằm 22/05 Tân Sửu), nhằm trợ giúp quý Phật tử công quả trong nội tự trau dồi nền...