Phật giáo & Xã Hội

Chuyện trên mây
23/12/2019
Theo năm tháng, Thầy tôi nay đã già đi nhiều. Nhìn lại những bức ảnh cũ kỹ của Thầy, và hình ảnh...
Hạnh phúc khi hận thù được hóa giải
22/12/2019
Khi chưa hiểu đạo, lòng người thường nhỏ nhen, ích kỷ, sợ những gì mình có được bị người khác chiếm...
Về đâu phút cuối
21/12/2019
Kiếp sống của con người rất ngắn ngủi vô thường, bởi vì ai cũng phải chết. Chết không có nghĩa là...
Chú phải nên…
20/12/2019
Đất trời có bốn mùa. Ở Việt Nam, mùa Hè và mùa Đông là hai mùa có “tính cách” rõ rệt hơn cả. Miền...
Làm lành ắt thoát khổ
19/12/2019
Cả một cuộc đời con người, ai ai cũng đi tìm cho mình những hạnh phúc. Đại đa số mọi người cho...
Lòng kiên nhẫn
18/12/2019
Kiên nhẫn thật ra xuất phát sự ưa chuộng con đường hòa bình bên trong cũng như bên ngoài và tin...
Trồng cây gây rừng
17/12/2019
Đức Thế Tôn ra đời, đã đem lại lợi ích rất nhiều cho nhân loại. Bản thân Ngài tự thân gắng sức tu...
Sợi dây
16/12/2019
Tổ Quy Sơn có dạy: “Phù nghiệp hệ thọ thân, vị miễn hình lụy. Bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng...
Nhân duyên đẹp xấu bần cùng của người phụ nữ
15/12/2019
Có lần, tôi được một vị Phật tử nữ tâm sự, và cô đã hỏi về nhân quả và nghiệp báo liên hệ với đời...
Thầy tôi
04/12/2019
Có nên dựng tượng Alexandre de Rhodes?
04/12/2019
Đại đức Thích Thanh Thắng, một tu sĩ Phật giáo tại TP. Hồ Chí Minh vừa có thư ngỏ gửi Hội đồng Nhân...
Nhân duyên Phật chế giới không sát nhân
03/12/2019
Trong mười hai năm đầu, đức Phật chưa chế ra giới vì trong Tăng đoàn chưa có chuyện gì xảy ra. Vào...