Phật Giáo & Đời Sống

Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 12
22/12/2007
Có thể nói Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu, là một chương trình Phật pháp rất thiết thực với người...
Chương trình "Ánh sáng phật pháp" kỳ 8
13/11/2007
Hôm nay, ngày 11-11-2007 (nhằm ngày 02-10 Đinh Hợi), chùa Hoằng Pháp tiếp tục thực hiện chương...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 11
30/10/2007
Trải qua 10 kỳ tổ chức, chương trình “Phật pháp nhiệm mầu” đã nhận được sự quan tâm theo dõi và ủng...
Chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 10
04/09/2007
Cứ tưởng chừng cô sẽ suy sụp hoàn toàn. Vậy mà, với nghị lực của bản thân và sự nhiệm mầu của Phật...
Chùm Ảnh chương trình "Ánh sáng Phật pháp" kỳ 6
15/07/2007
Hôm nay ngày 15-07-2007 (nhằm ngày 02-06 năm Đinh Hợi), Nhân khóa tu niệm Phật một ngày, chùa Hoằng...
"Ánh sáng Phật pháp" kỳ 5 _Giao lưu với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng
31/03/2007
Vào những thập niên cuối của thế kỷ 21, tại Việt Nam xuất hịên nhiều hiện tượng ngoại cảm, nhưng...