Ngày Tu Sinh Viên

Ngày tu sinh viên
17/03/2014
Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2014( nhằm ngày 16 tháng 2 năm Giáp Ngọ), hơn 1600 bạn sinh viên đến từ...
Ngày tu sinh viên hướng về Phật Pháp
13/01/2014
Ngày 12/01/2014 (12/12/Quý Tỵ), sinh viên trong nội ngoại thành đã về chùa Hoằng Pháp tham dự ngày...
Sinh Viên Dự Tu Một Ngày.
25/11/2013
Sáng ngày 24/11/2013 (nhằm ngày 22/10 năm Quý Tỵ), chùa Hoằng Pháp tổ chức một ngày tu Sinh Viên...
Ngày tu sinh viên tại chùa Hoằng Pháp
17/09/2013
Sáng ngày 15/9/2013 (nhằm ngày 11/8 năm Quý Tỵ), hơn 1500 bạn trẻ đã quy tụ về chùa Hoằng Pháp tham...
Ngày tu sinh viên hướng về Phật pháp.
27/05/2013
Sáng ngày 26/05/2013 (nhằm ngày 17/04 năm Quý Tỵ) hơn 2000 sinh viên từ các trường Đại học – Cao...
Hơn 2.000 bạn trẻ về tham dự ngày tu sinh viên.
25/03/2013
Sáng ngày 24/3/2013 (nhằm ngày 13/2/năm Quý Tỵ), hơn 2000 bạn trẻ đã đến chùa Hoằng Pháp tham dự...
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
22/01/2013
Chủ Nhật, ngày 20/01/2012 (nhằm 09/12 Nhâm Thìn), gần 2000 bạn trẻ đã về chùa Hoằng Pháp tham dự...
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp.
26/11/2012
Sáng ngày 25/11/2012 (nhằm ngày 12/10 năm Nhâm Thìn), gần 2000 bạn sinh viên đã về chùa tham dự một...
Hơn 1000 sinh viên tham dự ngày tu Sinh viên hướng về Phật pháp
08/10/2012
Sáng ngày 07/10/2012 (nhằm ngày 22/08 năm Nhâm Thìn) hơn 1000 bạn trẻ đã về tham dự ngày tu Sinh...
Sinh viên tu học Phật Pháp
06/08/2012
Sáng ngày 05/08/2012 (nhằm ngày 18/06 năm Nhâm Thìn) chùa Hoằng Pháp tổ chức một ngày tu Sinh Viên...
Gần 2.000 sinh viên về chùa tu học
14/05/2012
Ngày 13/05/2012(nhằm 23/04 năm Nhâm Thìn), chùa Hoằng Pháp tổ chức ngày tu Sinh viên hướng về Phật...
Ngày tu sinh viên tại chùa Hoằng Pháp
11/03/2012
Hôm nay ngày 11/03/2012 (nhằm ngày 19/02/Nhâm Thìn) hơn 1200 bạn sinh viên từ các trường đại học...