Ngày Tu Sinh Viên

Ngày tu sinh viên hướng về Phật pháp.
27/05/2013
Sáng ngày 26/05/2013 (nhằm ngày 17/04 năm Quý Tỵ) hơn 2000 sinh viên từ các trường Đại học – Cao...
Hơn 2.000 bạn trẻ về tham dự ngày tu sinh viên.
25/03/2013
Sáng ngày 24/3/2013 (nhằm ngày 13/2/năm Quý Tỵ), hơn 2000 bạn trẻ đã đến chùa Hoằng Pháp tham dự...
Ngày tu "Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp"
22/01/2013
Chủ Nhật, ngày 20/01/2012 (nhằm 09/12 Nhâm Thìn), gần 2000 bạn trẻ đã về chùa Hoằng Pháp tham dự...
Ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp.
26/11/2012
Sáng ngày 25/11/2012 (nhằm ngày 12/10 năm Nhâm Thìn), gần 2000 bạn sinh viên đã về chùa tham dự một...
Hơn 1000 sinh viên tham dự ngày tu Sinh viên hướng về Phật pháp
08/10/2012
Sáng ngày 07/10/2012 (nhằm ngày 22/08 năm Nhâm Thìn) hơn 1000 bạn trẻ đã về tham dự ngày tu Sinh...
Sinh viên tu học Phật Pháp
06/08/2012
Sáng ngày 05/08/2012 (nhằm ngày 18/06 năm Nhâm Thìn) chùa Hoằng Pháp tổ chức một ngày tu Sinh Viên...
Gần 2.000 sinh viên về chùa tu học
14/05/2012
Ngày 13/05/2012(nhằm 23/04 năm Nhâm Thìn), chùa Hoằng Pháp tổ chức ngày tu Sinh viên hướng về Phật...
Ngày tu sinh viên tại chùa Hoằng Pháp
11/03/2012
Hôm nay ngày 11/03/2012 (nhằm ngày 19/02/Nhâm Thìn) hơn 1200 bạn sinh viên từ các trường đại học...
Khóa tu sinh viên hướng về Phật pháp
21/11/2011
Sáng nay 20/11/2011 (nhằm ngày 25/10 năm Tân Mão) hơn 1500 bạn sinh viên từ các trường đại học tại...
Chùa Hoằng Pháp tổ chức ngày tu Sinh Viên Hướng về Phật Pháp
19/09/2011
Hôm nay, ngày 18/09/2011 (nhằm 21/08 Tân Mão), hơn 1.200 sinh viên từ khắp nội ngoại thành đã đến...
Ngày tu sinh viên tại chùa Hoằng Pháp
24/07/2011
Sáng nay, 24/7/2011 (nhằm ngày 24/6 năm Tân Mão), hơn 1.000 bạn trẻ đã tham dự khóa tu sinh viên...
Sinh viên về chùa tu học
22/05/2011
Ngày 22/05/2011 (nhằm ngày 24/04 năm Tân Mão) hơn một ngàn sinh viên từ các trường Đại học trong...