Ngày Tu Sinh Viên

Ngày tu sinh viên
08/06/2015
Ngày 07/06/2015 (21/04 Ất Mùi), chùa Hoằng Pháp tổ chức ngày tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp, gần...
Ngày tu sinh viên
06/04/2015
Ngày 05/04/2015 (nhằm ngày 17/02 Ất Mùi) hơn 1000 sinh viên thuộc các trường Đại học – Cao đẳng...
Khóa tu sinh viên
02/02/2015
Trong bầu không khí se lạnh của những ngày cuối năm, sáng ngày 01/02/2015 (nhằm ngày 13/12 Giáp...
Khóa tu sinh viên
14/12/2014
Ngày 14/12/2014 (nhằm 23/10 Giáp Ngọ), hơn 800 sinh viên thuộc các trường Đại học, Cao đẳng trong...
Khóa tu sinh viên
14/09/2014
Ngày 14/09/2014 (nhằm ngày 21/08 Giáp Ngọ), hơn 1000 sinh viên đã về chùa Hoằng Pháp tham dự ngày...
Khóa tu sinh viên
14/07/2014
Hơn 1000 bạn sinh viên thuộc các trường Đại Học trong và ngoài thành phố đã về dự ngày tu Sinh Viên...
Ngày Tu Sinh Viên Hướng Về Phật Pháp
19/05/2014
Ngày 18/05/2014 (nhằm ngày 20/04 năm Giáp Ngọ), hơn 1000 sinh viên thuộc các trường đại học trên...
Ngày tu sinh viên
17/03/2014
Sáng ngày 16 tháng 3 năm 2014( nhằm ngày 16 tháng 2 năm Giáp Ngọ), hơn 1600 bạn sinh viên đến từ...
Ngày tu sinh viên hướng về Phật Pháp
13/01/2014
Ngày 12/01/2014 (12/12/Quý Tỵ), sinh viên trong nội ngoại thành đã về chùa Hoằng Pháp tham dự ngày...
Sinh Viên Dự Tu Một Ngày.
25/11/2013
Sáng ngày 24/11/2013 (nhằm ngày 22/10 năm Quý Tỵ), chùa Hoằng Pháp tổ chức một ngày tu Sinh Viên...
Ngày tu sinh viên tại chùa Hoằng Pháp
17/09/2013
Sáng ngày 15/9/2013 (nhằm ngày 11/8 năm Quý Tỵ), hơn 1500 bạn trẻ đã quy tụ về chùa Hoằng Pháp tham...
Ngày tu sinh viên hướng về Phật pháp.
27/05/2013
Sáng ngày 26/05/2013 (nhằm ngày 17/04 năm Quý Tỵ) hơn 2000 sinh viên từ các trường Đại học – Cao...