Giáo Dục

Ba hạng con Trai
19/03/2015
Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A la hán nói đến và tôi đã được nghe: Này các Tỷ...
Mộng du và những điều có thể bạn chưa biết
19/03/2015
Mộng du là một hiện tượng khá thú vị nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ. “Janice cảm...
Suy nghiệm lời Phật dạy - Quả báo vu khống bậc Thánh
17/03/2015
Trong ba nghiệp ác của thân, khẩu, ý thì khẩu nghiệp (nói gian dối, nói chia rẻ, nói hung ác, nói...
Nhận thức của con người khi chết lâm sàng
16/03/2015
Nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm là hình ảnh phổ biến khi đối mặt với cái chết, tuy nhiên trên...