Chuyên mục tư vấn

Quy Kính Tăng Bảo

Cập nhật: (02/06/2017 00:41 AM)

Hỏi: Đối với những vị Tăng chưa thực hành đúng với chánh pháp mà đức Phật đã giảng dạy, người Phật tử có nên tôn kính hay không?

Nương Tựa Chánh Pháp

Cập nhật: (07/03/2017 15:04 PM)

Hỏi: Trên bước đường tu tập bị mà mất niềm tin vào người thầy dẫn dắt thì làm cách nào lấy lại niềm tin vào chánh pháp?

Hồi hướng công đức cho người thân khác đạo

Cập nhật: (13/07/2016 02:00 AM)

Hỏi: Người con dâu theo đạo Phật thường mỗi sáng đọc tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu cho bà mẹ chồng theo đạo Thiên Chúa mà không biết bà có được hoan hỉ siêu sinh hay không?

Một tâm thanh tịnh

Cập nhật: (18/06/2016 13:37 PM)

Hỏi: Vì sao gọi là tụng kinh ‘thâm nhập pháp tánh’?

Nhất tâm niệm Phật

Cập nhật: (01/06/2016 14:46 PM)

Hỏi: Trong kinh A Di Đà có nhắc người tu theo pháp môn Tịnh độ cần phải nhất tâm chuyên trì danh hiệu Phật từ một ngày đến bảy ngày. Vậy mỗi ngày, người tu cần niệm Phật mấy thời và ngoài ra có cần tu thêm việc gì khác hay không?

Cảm hóa người thân học Phật

Cập nhật: (25/03/2016 13:17 PM)

Hỏi: Người vợ đã tu học theo Phật nhiều năm, nhưng người chồng thì vẫn chưa có lòng tin hiểu về Phật pháp, vậy phải làm thế nào để giúp cho họ?

Hiểu và Thương

Cập nhật: (11/03/2016 00:55 AM)

Hỏi: Người Phật tử phải làm thế nào để cuộc sống gia đình được hạnh phúc?

Phẩm mạo người xuất gia

Cập nhật: (27/02/2016 06:00 AM)

Vua Mi-lan-đà hỏi đại đức Na-tiên: - Thưa đại đức! Trước đây trẫm có cơ duyên hầu chuyện với trưởng lão Àyupala, được biết rằng, bậc xuất gia hay người tại gia đều có thể đắc quả cao thượng giống nhau. Mà chính Đức Tôn Sư cũng có thuyết như thế. Điều này trẫm còn có chỗ hoài nghi.

Ai là người niệm Phật?

Cập nhật: (23/01/2016 04:00 AM)

Hỏi: Trong kinh sách có nói rằng, người niệm Phật thỉnh thoảng nên tự hỏi lại chính bản thân xem ‘Ai là người niệm Phật?’. Vậy câu nói đó có ý nghĩa gì?

Lòng tin kiên cố

Cập nhật: (08/01/2016 11:01 AM)

Hỏi: Làm thế nào để phát khởi lòng tin chắc thật đối với pháp môn niệm Phật vãng sinh ?

Tâm thật và tâm giả

Cập nhật: (05/12/2015 01:00 AM)

Hỏi: Một chúng sinh muốn tu thành Bồ tát hay thành Phật đều phải nhận ra được chân tâm của chính mình. Vậy chân tâm là như thế nào?

Đối diện với nghịch cảnh

Cập nhật: (19/11/2015 01:20 AM)

Hỏi: Làm thế nào để người Phật tử có thể tu tập tiến bộ trong lúc gặp nghịch cảnh?

Con đường trung đạo

Cập nhật: (06/11/2015 13:02 PM)

Hỏi: Có hai cách tu, một là buông bỏ muôn duyên nhất tâm niệm Phật và hai là tu trong mọi hoàn cảnh. Vậy người Phật tử nên chọn cách tu nào cho hợp lý?

Diệt trừ phiền não

Cập nhật: (24/10/2015 03:00 AM)

Hỏi: Làm cách nào để diệt trừ được phiền não và niệm Phật được nhất tâm?

Người tu hành không lầm nhân quả

Cập nhật: (09/10/2015 00:02 AM)

Hỏi: Các vị Cao Tăng Đại đức là những bậc đại tu hành còn có rơi vào vòng chi phối của nhân quả hay không?

Tinh thần cầu nguyện của người Phật tử

Cập nhật: (01/10/2015 01:00 AM)

Hỏi: Cầu nguyện như thế nào mới đúng với tinh thần của Phật pháp

Tín – Hạnh – Nguyện

Cập nhật: (16/09/2015 13:00 PM)

Hỏi: Người niệm Phật từ trước đến nay đã hiểu về những điều kiện cần có của pháp tu Tịnh độ là Tín – Hạnh – Nguyện, nhưng tại sao khi hành trì mà tâm cứ chạy loạn khắp nơi?

Ý nghĩa hai chữ "tu hành"

Cập nhật: (09/09/2015 09:00 AM)

Hỏi: Ý nghĩa của chữ ‘tu hành’ là gì?

Nhìn lại chính mình

Cập nhật: (23/08/2015 01:00 AM)

Hỏi: Tại sao một người Phật tử lớn tuổi muốn đọc tụng và học thuộc kinh, nhưng học mãi vẫn không thuộc?

Ra khỏi hầm lửa

Cập nhật: (04/08/2015 10:00 AM)

Hỏi: Ý nghĩa chữ “tự do” trong đạo Phật như thế nào?

 
Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách