Thơ TT. Thích Chân Tính

Việt Nam Phật giáo

Cập nhật: 21/01/2011
 

Việt Nam hai chữ mến yêu

Việt Nam đất nước với nhiều địa linh

Non sông gấm vóc hữu tình

Nhân tài kiệt xuất quang vinh danh truyền

Đinh Lê Trần Lý vua hiền

Tỏa hương Phật pháp khắp miền nước non

Quan dân giữ đạo sắt son

Tu nhân tích đức vẹn tròn nghĩa nhân

Phật giáo với nước với dân

Cùng chung một mối tình thân lâu đời

Đối nhân xử thế nói cười

Thấm nhuần nhân quả, rạng ngời từ bi

Nghìn năm văn học còn ghi

Lời ru, điệu hát, lễ nghi đời thường

Bài thơ, kiến trúc, văn chương

Thói quen, phong tục, còn vương đạo Thiền

Từ Nam chí Bắc mọi miền

Lời kinh, tiếng mõ gắn liền quê hương

Việt Nam đất nước mến thương

Việt Nam, Phật giáo như xương với hình.

01 - 2011

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019
Đời em thật hạnh phúc
23/07/2019
Bài phát nguyện xuất gia gieo duyên
23/07/2019
Tặng Phẩm Xuân Mậu Tuất
04/02/2018