Phật Sự | Hoạt Động Phật Sự

Tu niệm Phật một ngày tại Cambodia

Cập nhật: (11/04/2017 03:02 AM)

Ngày 09/04/2017 (nhằm ngày 13/03 Đinh Dậu), chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Cambodia đã tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày theo định kỳ hằng tháng. Đông đảo quý Phật tử đã về chùa tham dự khóa tu.

Sau khi dùng điểm tâm sáng, quý Phật tử vân tập về giảng đường để lắng nghe thời pháp thoại từ Đại đức Thích Tâm Trực, trụ trì chùa Hoằng Pháp Cambodia, Hơn một giờ đồng hồ, Đại đức đã chia sẻ cùng đại chúng về đề tài: “Bốn Hạng Người Ở Đời”.

Trong kinh Tăng Chi Bộ ghi chép rằng, một ngày nọ khi Đức Thế Tôn trú tại Kỳ Viên tịnh xá, vua Ba-tư-nặc đến đảnh lễ bậc thầy tôn kính và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, những vị Bà-la-môn sau khi chết sẽ tái sanh trở lại dòng họ Bà-la-môn hay tái sanh vào nhà Sát-đế-lợi, Tỳ-xá, Thủ-đà-la? Để trả lời cho vấn đề này, Đức Phật đã nêu ra bốn hạng người ở đời: Thứ nhất, hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối; Thứ hai, hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng; Thứ ba, hạng người từ ánh sáng đi vào bóng tối; Thứ tư, hạng người từ ánh sáng đi vào ánh sáng.

Bốn hạng người này được giải thích như sau:

Thứ nhất: Hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối

Có những người sanh vào nhà thuộc dòng họ thấp hèn, bần cùng, hình thể tiều tụy mà lại sống theo hạnh nghiệp thấp kém, cũng lại bị người hạ tiện sai khiến. Đó gọi là sanh ra trong bóng tối. Ở nơi bóng tối này, người ấy thân lại làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Vì những lý do này, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào ác xứ đọa lạc, rơi vào trong địa ngục, giống như người từ bóng tối đi vào bóng tối.

Thứ hai: Hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng

Những người sanh vào gia đình thấp hèn cho đến bị người sai làm những điều hèn hạ. Như vậy gọi là sanh ra trong bóng tối. Những người sống nơi bóng tối này, thân luôn làm việc lành, miệng thường nói lời lành, ý nghĩ đến điều lành. Vì những lý do này, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được tái sanh vào đường lành, được hóa sanh cõi trời. Đó là hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng.

Thứ ba: Hạng người từ ánh sáng đi vào bóng tối

Có người hiện đời sanh vào những gia đình giàu sang, thân tướng đoan chánh, thông minh trí tuệ… Đó gọi là sinh ra từ ánh sáng. Nhưng từ nơi ánh sáng này, thân người ấy lại luôn làm điều ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Vì lý do này, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào đường ác, rơi vào trong địa ngục. Người từ ánh sáng đi vào bóng tối lại cũng như vậy.

Thứ tư: Hạng người từ ánh sáng đi vào ánh sáng

Có người sanh vào nhà giàu sang, vui vẻ,... cho đến hình tướng đoan nghiêm. Đây gọi là sanh ra từ ánh sáng. Từ nơi ánh sáng này, người ấy thân luôn làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Vì lý do này, sau khi thân hoại mạng chung, được tái sanh vào đường lành, được hóa thân vào cõi trời. Đây là hạng người từ ánh sáng đi vào ánh sáng.

Qua lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, Đại đức muốn quý Phật tử phải ý thức được rằng, đời sống của mỗi người có hạnh phúc và thánh thiện hay không, không nằm ở sự nguyện cầu van xin, hay dựa dẫm vào một thế lực thần linh nào cả, mà ở chính sự tu tập của mỗi người, nếu mỗi người biết tu tập chuyển hóa những nghiệp ác thành nghiệp thiện. Không phải do sinh trưởng mà một người trở nên cao quý hay hạ tiện, mà do nghiệp hay hành động có tác ý khiến người ấy trở nên cao quý hay hạ tiện.

Bài Pháp thoại của Đại đức dẫn dụ nhiều câu chuyện dí dỏm rất thực tế và gần gũi, nên thu hút được sự quan tâm của đại chúng tạo ra một không khí vui vẻ, thân thiện và dường như những nỗi lo âu buồn phiền của mọi người đã dần tiêu tan.

Sau thời pháp, đại chúng bước vào thời khóa như thường lệ.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách