Phật Sự | Hoạt Động Phật Sự

Tu niệm Phật một ngày

Cập nhật: (03/04/2017 09:06 AM)

Ngày 02/04/2017 (nhằm ngày 06/03 Đinh Dậu), hàng nghìn Phật tử từ khắp các tỉnh, thành đã tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự Ngày Tu Niệm Phật.

Sau khi dùng điểm tâm sáng, quý Phật tử đã vân tập về các giảng đường để lắng nghe thời pháp thoại từ Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng BTC khóa tu.

Trong cuộc sống, làm người ai ai cũng có lỗi, từ vua quan cho đến thứ dân, từ chính nhân quân tử cho đến kẻ tiểu nhân, từ người giàu đến người nghèo,… nhưng điều quan trọng, lỗi đó nhỏ hay lớn và chúng ta có biết nhận lỗi và sửa lỗi hay không…

Từ đó, Thượng tọa đã chia sẻ rất cặn kẽ về “lỗi” mà chúng ta mắc phải. “Lỗi” là những ý nghĩ, lời nói, hành động sai trái, là những việc làm xấu, vi phạm chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật. Lỗi phát sinh do ba nghiệp: thân, khẩu và ý. Thân có ba: sát sinh, trộm cắp, tà dâm; khẩu có bốn: nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác; ý có ba: tham, sân, si; ba nghiệp này chính là nguyên nhân gây ra tội lỗi, nếu chúng ta thực hành mười hạnh lành thì ba nghiệp này sẽ mang đến những lợi ích thiết thực trong sự tu, nhưng nếu chúng ta không thực hành mười hạnh lành thì ba nghiệp này lại là tác nhân trực tiếp gây ra những tội lỗi không thể lường trước được. Khi chúng ta phạm lỗi cũng có hai khía cạnh, đó là: vô tình và cố ý. Với những ví dụ thực tế, Thượng tọa đã chỉ rõ về hai khía cạnh này trong cuộc sống của chúng ta.

Sau đó, điểm mấu chốt của vấn đề đã được Thượng tọa đưa ra, đó là năm hạng người trên cuộc đời này. Hạng người thứ nhất, có lỗi, biết lỗi và tự sửa lỗi. Hạng người thứ hai, có lỗi, nghe người khác chỉ lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi. Hạng người thứ ba, có lỗi, được người khác nhắc nhở, lắng nghe nhưng không sửa. Hạng người thứ tư, có lỗi, nghe người khác chỉ lỗi thì cãi lại. Hạng người thứ năm, có lỗi, nghe người chỉ lỗi sinh tâm thù oán. Có năm hạng người như thế trên thế gian này.

Từ đây, Thượng tọa đã phân tích một cách chi tiết về năm hạng người này để đại chúng nhận thức rõ cũng như nhìn nhận bản thân thuộc hạng người nào. Qua đây, có thể thấy, trong năm hạng người, hạng người thứ nhất và thứ hai là hạng người mà chúng ta – những người Phật tử cần phải hướng đến, không nên hướng cuộc đời tu của mình đến ba hạng người còn lại. Hướng đến hai hạng người đầu tức là chúng ta đang hướng đến sự tốt đẹp, cao thượng, còn hướng đến ba hạng người còn lại là chúng ta đang hướng đến sự thấp hèn, tăm tối.

Sau thời pháp, đại chúng bước vào thời khóa như thường lệ. Một điểm đặc biệt trong thời khóa của một ngày tu lần này, ngoài phần công phu niệm Phật, quý Phật tử còn được quý Thầy hướng dẫn tịnh tọa và nghe lại giới pháp của người Phật tử tại gia.

Nhân dịp này, BTC đã gửi tặng quý thiện nam, tín nữ, Phật tử về tham dự một ngày tu VCD “Cái Gì Là Của Ta?”

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách