Bài viết

Tu Niệm Phật Một Ngày

Cập nhật: 02/06/2014
Sáng ngày 01/06/2014 (nhằm ngày 04/05 năm Giáp Ngọ), Hàng ngàn Phật tử đã về chùa Hoằng pháp dự tu niệm Phật một ngày.
 

Tu Niệm Phật Một Ngày

 

Sau khi dùng điểm tâm sáng, Phật tử đã vân tập về các giảng đường để cùng lắng nghe thời Pháp thoại của Thượng tọa trụ trì. Trong buổi nói chuyện, Thượng tọa đã nhắc lại những lời dạy của Đức Phật trong kinh Trung A Hàm, bài kinh số 15-kinh Di Hê, (tương đương phẩm Meghiya, chương 4, kinh Phật Tự Thuyết thuộc kinh Tiểu Bộ).

Là một người đệ tử, dầu tại gia hay xuất gia đều phải nương tựa thầy tổ lâu dài để sự tu học được vững chắc và thành tựu. Một người mới xuất gia, chưa học luật, chưa học pháp, tự ý bỏ thầy ra đi vì buông lung, phóng túng làm theo ý mình là sai. Ngay cả những đệ tử xin thầy ra di vì mục đích tinh tấn tu học cũng không đúng.

Câu chuyện về tôn giả Di- hê trong kinh được kể như sau:

Tôn giả Di- hê làm thị giả Phật, một hôm thấy có một rừng xoài rất đẹp và khí hậu trong lành, tôn giả ưa thích và muốn đến đó tịnh tu. Di- hê về xin Phật , Phật khuyên nên từ từ, đợi khi nào tìm được Thầy Tỳ- kheo khác đến làm thị giả thay thế rồi hãy đi. Sau ba lần xin phép, cuối cùng Phật đành đồng ý. Sau khi rời Thế Tôn đến tu tập tại rừng xoài, trong thời gian tịnh tu, vọng tưởng điên đảo và các dục tầm khởi lên trong tâm tôn giả. Di Hê không có cách nào kiềm chế và an trụ được tâm nên quay về xin Phật chỉ dạy phương pháp tu tập. Đức Phật từ bi chỉ dạy 5 pháp đưa tâm đến chổ thuần thục và giải thoát.

1.Sống hòa hợp với thiện tri thức.

2.Tu tập cấm giới.

3.Nói điều đáng nói.

4.Thường hành tinh tấn

5.Trí tuệ

Ngoài ra, Đức Phật còn dạy Di Hê về 4 pháp quán:

1.Quán bất tịnh để đoạn trừ tham dục.

2.Quán từ bi để đoạn diệt tâm sân.

3.Quán sổ tức để đoạn trừ tán tâm.

4.Quán vô thường để đoạn trừ chấp ngã.

Với 9 pháp được Đức Phật trình bày, dù ở bất kì đâu chúng ta đều có thể tu tập được, không nhất thiết phải xa thầy tổ, tìm nơi vắng vẻ để chuyên tu. Bài kinh cũng nhắc nhở dù hành giả tại gia hay xuất gia đều phải nương tựa thầy tổ và đại chúng tu tập để tránh gặp những chướng duyên và nguy hiểm trên đường tu.

Trong thời pháp thoại, Thượng tọa cũng đã khuyên dạy hội chúng nếu có bàn luận về chính sự, chỉ nên nói những điều nhằm xây dựng hòa bình, đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Chiến tranh được hình thành bởi những trái tim tham vọng, ích kỷ, bởi những ý nghĩ hờn giận, oán thù. Do đó, Thượng tọa và đại chúng đã dành một phút mặc niệm hướng về biển Đông, nguyện cầu cho mọi người nhìn nhau bằng con mắt yêu thương, không ai có ý nghĩ hay hành động làm tăng thêm thù hận. Nhân loại cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình an lạc.

Kết thúc buổi tu học, nhằm giúp cho quý thiện nam tín nữ hiểu rõ hơn về lời Phật dạy, chùa đã gửi tặng quý Phật tử mỗi người một VCD Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 45.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018