Hoạt Động Phật Sự

Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình

Cập nhật: 17/01/2020
Ngày 15/01/2020 (Nhằm 21/12 Kỷ Hợi ), chùa Tây Khánh (Cao Mại, Quang Hưng, Kiến Xương, Thái Bình) đã tổ chức ngày tu niệm Phật và tổng kết Phật sự trong năm 2019.
 

Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình

 

Buổi sáng, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối và ôn tụng giới của người Phật tử tại gia. Từ đó, đại chúng cùng nhau nhìn lại một năm qua mình đã giữ được và chưa làm được điều gì, nhằm giúp cho quý Phật tử tự đánh giá bản thân trong quá trình tu tập.

Sau đó, ĐĐ. Thích Tâm Kính, Trụ Trì chùa Tây Khánh đã có những lời nhận xét về đạo tràng Niệm Phật Ngộ Chân Tử. Trong lời chia sẻ, Đại đức đánh giá mặt tích cực trong quá trình hoằng pháp của đạo tràng cũng như mặt cần phải phát triển thêm cho đạo tràng. Ở đây, Thầy nhấn mạnh mỗi người là những Hoằng Pháp Viên đưa giáo lý đạo Phật vào đời sống của các gia đình. Thế nên, chùa chúng ta cần phải tổ chức các khóa tu cho quý Phật tử với nhiều đối tượng khác nhau.

Bên cạnh, Thầy tán thán công đức của đại chúng và gởi lời tri ân đến quý Phật tử đã góp sức cho những khóa tu và đại lễ lớn của đạo Phật. Sắp tới trong năm, chùa tổ chức những khóa tu với mong muốn tạo thiện duyên cho quý thiện nam tín nữ gần xa biết đến đạo Phật và cùng đến chùa tu tập.  

Hình ảnh ghi nhận:

Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình
Tu một ngày và tổng kết Phật sự 2019 tại chùa Tây Khánh, Thái Bình

Tin tức liên quan

Khóa tu "Con Đã Về" lần 5 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
21/09/2020
Khóa tu thanh thiếu niên
20/09/2020
Tu niệm Phật một ngày
20/09/2020
Pháp hội Địa Tạng tại chùa Hòa Phúc, Hà Nội
18/09/2020
Lễ sám hối 29/07 Canh Tý
17/09/2020