Hoạt Động Phật Sự

Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

Cập nhật: 28/04/2021
Ngày 25/04/2021 (nhằm 14/03 Tân Sửu), ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng quý Thầy và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã tới đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ để tổ chức khóa tu niệm Phật một ngày và sám hối định kỳ. Đặc biệt trong khóa tu lần này có gia đình ông Eric Arthur Saunders, Quốc tịch Anh, 78 tuổi; vợ là người Việt Nam. Gia đình ông Oh Sung Chan, Quốc tịch Hàn Quốc, 61 tuổi, vợ là người Việt Nam và 3 đứa con cùng tham dự.
 

Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

 

Tối ngày 24/04/2021 (nhằm 13/03 Tân Sửu), quý Thầy và quý Phật tử tụng đọc kinh Lương Hoàng Sám.

Ngày 25/04/2021 (nhằm 14/03 Tân Sửu), sau thời công phu tụng chú Lăng Nghiêm, kinh hành, niệm Phật. Sau khi dùng điểm tâm là thời khóa oai nghi lễ lạy, xá chào, cách cử bát cúng dường, niệm Phật kinh hành. Ông Eric Arthur Saunders, người quốc tịch Anh dẫn chúng niệm Phật. Tiếp đến, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ ĐĐ. Thích Tâm Khuyến, Trụ trì chùa An Sơn, Quảng Ngãi (là chi nhánh của chùa Hoằng Pháp) với đề tài Phẩm Phật Đà.

“Khó thay được làm người!

Khó thay được sống còn!

Khó thay nghe diệu pháp!

Khó thay Phật ra đời!”

                                                                                                                                 (KPC – 182)

- “Được xác thân làm người là khó”, vì được sanh làm người rất khó nên người cần phải tinh cần với nhiều thiện pháp.

- “Sự sống thọ của chúng sanh thật là khó”, vì rằng phải làm những việc làm hằng ngày để duy trì được mạng sống, sự sống này rất mong manh.

- “Được nghe pháp cũng là điều khó”, vì khó tìm người nói pháp, cả kiếp cũng khó tìm được.

- “Được gặp Phật ra đời” là điều khó vô cùng, vì phải có hành đủ pháp độ với sự tinh tấn nhiều.

Và khi người có được pháp độ như thế rồi, cũng chẳng thể gặp được vị Chánh Đẳng giác xuất hiện, có khi phải trải qua thời gian cả ngàn kiếp.

Sau đó, ĐĐ. Thích Tâm Huệ cùng các Phật tử đã đến nhà bà Trần Thị Hòa, số 108 /42/03, đường Cách Mạng Tháng Tám, Cái Khế, Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Nhà bà có một người con gái bị bệnh ung thư ngực, một người con trai bị bại liệt 41 năm. Đoàn đã hỗ trợ cho gia đình bà 3.000.000 đồng để giảm bớt khó khăn của gia đình.

Chiều cùng ngày, đại chúng vào thời khóa niệm Phật do ông Oh Seung Wan, Quốc tịch Hàn Quốc dẫn chúng niệm Phật. Tiếp đến là thời tịnh tọa và tụng giới. Dịp này, quý Thầy có gởi tặng phần quà pháp bảo đến gia đình ông  Eric Arthur Saunders và gia đình ông Oh Sung Chan cùng với hướng dẫn cách lần chuỗi niệm Phật.

Buổi tối, quý Thầy và quý Phật tử vào thời khóa sám hối như thường lệ. Trước khi vào thời khóa sám hối, ĐĐ. Thích Tâm Huệ chia sẻ pháp thoại với đề tài Ngày Lành Tháng Tốt.

Đạo Phật là đạo chân thật, nhân nào quả ấy. Đức Phật dạy, này các Tỳ Kheo: “Buổi sáng, chúng sinh nào làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lành, chúng sinh đó có buổi sáng tốt. Buổi trưa, chúng sinh nào việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lành, chúng sinh đó có buổi trưa tốt. Buổi tối, chúng sinh nào làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ lành, chúng sinh đó có buổi tối tốt”. Ngày nào, tháng nào cũng tốt, nếu chúng ta làm những việc lành. Khi ngày nào, tháng nào ta làm việc xấu thì đó là ngày xấu, tháng xấu.

Sau thời pháp thoại, quý Thầy và Phật tử cùng vào thời khóa tụng kinh sám hối Hồng Danh Bảo Sám.

Hình ảnh ghi nhận:

Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ
Tu một ngày và sám hối đạo tràng Minh Chất, Cần Thơ

Tin tức liên quan

Trao Tặng Yêu Thương
22/11/2021
Pháp Hội Địa Tạng – Lễ Giỗ Tổ – Lễ cầu siêu tại chùa Linh Ẩn, Đài Loan
22/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại cơ sở Hương Pháp trực thuộc chùa Hoằng Pháp, Củ Chi
21/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại chùa Nhất Pháp, Đồng Nai
21/11/2021
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
21/11/2021