Bài viết

Trước học luật, sau mới học kinh

Cập nhật: 26/08/2020
Đối với một người xuất gia, việc học là một điều không thể thiếu. Thường thường có rất nhiều chùa ghi hàng chữ “duy tuệ thị nghiệp” ở cổng tam quan, như nhắc nhở mọi người hãy nên lấy trí tuệ làm sự nghiệp cho bản thân. Vậy chúng ta cần phải học như thế nào mới có được kết quả?
 

Trước học luật, sau mới học kinh

 

Trong tạng luật, đức Phật đã dạy rằng “ngũ Hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, ngũ Hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền”. Đối với câu đầu tiên “ngũ Hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật”, thì “ngũ Hạ” là năm mùa Hạ của một người xuất gia, “dĩ tiền” là đầu tiên, “tinh chuyên giới luật” là tập trung học và nghiên cứu về giới luật nhà Phật. Nghĩa là năm mùa Hạ đầu tiên của người xuất gia là phải học và nghiên cứu giới luật. Đối với câu “ngũ Hạ dĩ hậu phương nãi thính giáo tham thiền”, thì “ngũ Hạ dĩ hậu” là năm Hạ về sau; “phương nãi thính giáo tham thiền” là mới được đi du phương nghe giáo pháp và ngồi thiền. Có nhiều người đã đặt ra câu hỏi rằng “tại sao chúng ta không học thẳng vào kinh điển, mà phải trải qua năm năm đầu học luật thì mới được phép học kinh?”. Đối với thời đại hiện nay, kinh điển được truyền bá rộng rãi nên việc học, đọc kinh điển là một điều không khó chút nào. Vì thế, đã có nhiều người đã bỏ qua lời dạy của đức Phật mà chỉ lao thẳng vào kinh điển, mà giới luật thì không chịu đào sâu.

Năm năm đầu học, nghiên cứu và thực hành thiền môn quy củ là một điều không thể thiếu đối với người xuất gia. Luật được ví như những nấc thang đầu tiên để chúng ta có thể bước đến sự nghiệp trí tuệ. Đây chính là dãy hàng rào thép bảo vệ chúng ta, không cho các ma phiền não, sân hận… có thể qua được. Khi có được hàng rào vững chắc, thì ta mới có thể dễ dàng đi sâu vào những lời dạy của đức Phật. Cũng vậy, một người không xây cho mình hàng rào giới luật thì cũng có thể học kinh điển của đức Phật, nhưng không sao tránh khỏi sự quấy nhiễu bởi các ma phiền não…

Tóm lại, chúng ta hãy cố gắng nỗ lực học và thực hành theo những gì đức Phật đã chỉ dạy, đừng quá vội vàng mà làm lỡ đi con đường đạo của mình. Chẳng riêng gì người xuất gia mà người tại gia cũng vậy. Điều đầu tiên, ta cần làm đó là cố gắng giữ gìn năm giới mà mình đã thọ. Khi năm giới được áp dụng một cách rốt ráo trong cuộc sống hằng ngày, thì lúc này ta mới có đủ tự tin đi sâu vào kinh điển của đức Phật.

Đây thuộc một trong những bước căn bản đầu tiên mà người Phật tử tại gia phải có. Nếu như chúng ta không tự xây cho mình các nấc thang đầu vững chắc thì các nấc thang về sau khó có thể thành tựu được.

Tâm Hứa  

Tin tức liên quan

Gởi Chút Tình Xứ Quảng
22/10/2020
Vô thường
08/10/2020
Nhớ vô thường
27/09/2020
Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020