Thơ TT. Thích Chân Tính

Tôn Kính Người

Cập nhật: 19/01/2015
 

TÔN KÍNH NGƯỜI


Xin tôn kính người

Vì người là vị Phật tương lai

Tôi hằng tâm niệm như thế

Để niềm tôn kính mọi người

Luôn nẩy nở trong tôi

Làm trôi đi tính ngã mạn.

Dù họ là người tật nguyền hay mù quáng

Cái bang hay ngu tối

Tôi không dám khinh thường

Vì ai cũng là vị Phật tương lai

Ngay cả những người xuyên tạc chê bai

Hoặc làm cho trái tim tôi tan nát

Xin cho tôi giữ vững niềm tôn kính

Không khinh bỉ, chống đối

Không nói lỗi của người

Hằng mong họ luôn thức tỉnh

Thấy đưọc Phật tính trong mình

Nhận định rõ ràng nhân quả không sai

Để đừng gây khổ cho ai

Và cho cả chính họ

Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm

Ai cũng là Phật

Để niềm tôn kính mọi nguời

Luôn nảy nở trong tôi

Xin cho tôi giữ mãi tâm niệm

Ai cũng là Phật

Để niềm tôn kính mọi người

Luôn nẩy nở trong tôi

8-2004

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019
Đời em thật hạnh phúc
23/07/2019
Bài phát nguyện xuất gia gieo duyên
23/07/2019
Tặng Phẩm Xuân Mậu Tuất
04/02/2018