Bài viết

Tìm lại chơn tâm

Cập nhật: 09/04/2020
 

Tìm lại chơn tâm

 

Cuộc đời chìm nổi theo dòng nước
Biết đến bao giờ thoát bến mê
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Yêu ghét vơi đầy với gió trăng.
Phiền não muôn trùng như sóng biển
Lớp lớp sương mờ tựa vô minh
Lang thang cùng tử mau tìm lại
Chơn tâm bổn tánh vốn quê nhà.

Tâm Duyệt

Tin tức liên quan

Chết đi về đâu
25/05/2020
“Chuột nhắt”, nguồn cảm hứng với đề mục quán từ bi
24/05/2020
Lỡ đêm nay đêm cuối
22/05/2020
Tu khó hay dễ?
21/05/2020
Ba nghiệp thanh tịnh
16/05/2020