Thơ TT. Thích Chân Tính

Tiếng Niệm Di-Đà

Cập nhật: 19/01/2015
 

TIẾNG NIỆM DI-ĐÀ

Khi tiếng niệm Di-đà

Vang vọng trong tâm ta

Rơi đi những phiền não

Cho Bồ đề nở hoa

Khi tiếng niệm Di-đà

Vang vọng trong tâm ta

Ba nghiệp lắng thanh tịnh

Đoạn dứt các việc tà

Khi tiếng niệm Di-đà

Vang vọng trong tâm ta

Tiêu trừ điên đảo tưởng

Cho định lực tăng gia

Khi tiếng niệm Di-đà

Vang vọng trong tâm ta

Xua tan mây si ám

Mặt trời trí hiện ra

Khi tiếng niệm Di-đà

Vang vọng trong tâm ta

Khổ đau hết điểm tựa

Tứ đại liền an hòa

Khi tiếng niệm Di-đà

Vang vọng trong tâm ta

Từ bùn dơ tham dục

Bừng nở đóa liên hoa

Khi tiếng niệm Di-đà

Vang vọng trong tâm

Vơi đi lòng vị kỷ

Để tình thương lan xa ta

Khi tiếng niệm Di-đà

Vang vọng trong tâm ta

Hướng về An lạc quốc

Vượt thoát khỏi ái hà.

22-10-2002

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019
Đời em thật hạnh phúc
23/07/2019
Bài phát nguyện xuất gia gieo duyên
23/07/2019
Tặng Phẩm Xuân Mậu Tuất
04/02/2018