Bài viết

Tiễn một người đi

Cập nhật: 08/12/2015
Kính Viếng Giác Linh Đại Đức Thích Tâm Thuận. Vãng sinh ngày 17.10 Năm Ất Mùi.
 

Tiễn một người đi

 

Chốn Tổ từ nay vắng bóng Thầy

Thầy đã quảy gót phía trời Tây

Tây phương Tam Thánh giơ tay đón

Đón rước Cao nhân phúc đức dầy

Dầy thọ mười lăm năm tuổi hạ

Hạ vàng bảy bốn thỏa đường mây

Mây bay gió cuốn tàn cơn mộng

Mộng đã tan rồi…tiếc chi thây !!...

                                                                                                                      Nhật Mỹ

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018