Thơ TT. Thích Chân Tính

Thêm Tuổi

Cập nhật: 19/01/2015
 

THÊM TUỔI


Mỗi năm thêm một tuổi đời

Yếu đau già bệnh theo người gia tăng,

Mắt mờ tóc bạc da nhăn

Đứng lên ngồi xuống khó khăn nhọc nhằn

Nói cười sức chẳng còn hăng

Uống ăn lười biếng, ngủ trằn trọc thêm,

Trí thời lúc nhớ lúc quên

Thân thời khô héo hom hem lực tàn

Mạng người như chiếc lá vàng

Một cơn gió thoảng dễ dàng rụng rơi.

Thân là gốc khổ ai ơi

Phải luôn tỉnh giác thời thời lo tu

Một đời niệm Phật công phu

Muôn đời thoát khỏi ngục tù huyễn thân.

2-08

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019
Đời em thật hạnh phúc
23/07/2019
Bài phát nguyện xuất gia gieo duyên
23/07/2019
Tặng Phẩm Xuân Mậu Tuất
04/02/2018