Bài viết

Thầy tôi

Cập nhật: 04/12/2019
 

Thầy tôi

 

Thầy tôi giọng Bắc pha Nam
Khi mang Phật pháp truyền trao mọi người
Bình đẳng không phân vùng miền
Thầy làm lợi ích không nơi nào dừng.

Sáu mươi tuổi vẫn không ngừng
Tuyên dương chánh pháp cho đời an vui
Mặc dù bệnh tật trong người
Nhiều khi mệt mỏi vẫn cười an nhiên.

Thầy còn là một tấm gương
Người con hiếu thảo chăm lo mẹ già
Nhưng vì hoằng pháp nơi xa
Hôm đó Thầy phải đi ra nước ngoài.

Để tiếp bước của Như Lai
Vì lòng thành kính nơi người xứ xa
Là Phật tử chốn quê nhà
Định cư ngoại quốc lòng thành kính mong.

Chư Tăng thuyết pháp dạy răn
Nên Thầy cùng với chư Tăng tại chùa
Cùng sang Mỹ để truyền thừa
Cho hàng Phật tử những điều chánh chân.

Rồi nghe được chuyện chẳng lành
Ở nhà mẹ đã hết duyên cõi phàm
Chia ly cốt nhục thế gian
Chúng con cảm nhận được lòng Thầy đau.

Nhưng nét mặt chẳng u sầu
Vì vô thường đến ai rồi cũng đi
Thầy dạy đệ tử: buồn chi
Thà rằng tinh tấn tu vì mẹ cha.

Người ra đi, đã ra đi
Cho dù than khóc có được gì đâu
Tu hồi hướng lỡ mai sau
Đến khi mình cũng phải đi như vầy.

Ai ơi cố gắng đêm ngày
Siêng tu chánh pháp đời đời an vui...

Tâm Lập

Tin tức liên quan

Nhớ vô thường
27/09/2020
Thời gian để tinh cần
23/09/2020
Lời dạy của Tổ
22/09/2020
Phật giáo và bình đẳng giới
21/09/2020
Văn hóa thần tượng của người Phật tử
20/09/2020