Hoạt Động Phật Sự

Tu niệm Phật một ngày

Cập nhật: 25/12/2017
Ngày 24/12/2017 (nhằm 07/11 Đinh Dậu), hàng nghìn Phật tử từ khắp các tỉnh thành đã tập trung về chùa Hoằng Pháp tham dự Ngày Tu Niệm Phật lần thứ 11 năm 2017.
 

Tu niệm Phật một ngày

 

Sau khi dùng điểm tâm sáng, quý Phật tử đã vân tập về các giảng đường lắng nghe thời pháp thoại từ Thượng tọa Thích Chân Tính, trưởng Ban tổ chức khóa tu, trụ trì chùa Hoằng Pháp, với đề tài: “10 Pháp Hộ Trì”

Vạn pháp trên thế gian đều do rất nhiều nhân duyên mà hình thành và phát triển. Người tu học Phật pháp, khi đi tìm chân lý giác ngộ, giải thoát cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Cho nên, mỗi người khi mới phát tâm tu học Phật cần phải nhận thức được đó chỉ là gieo cái nhân ban đầu. Chúng ta cần phải nương tựa vào Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng để luôn có tầm nhìn và tư duy đúng khi hành trì các phương pháp tu học mới đem đến một đời sống an lạc, giải thoát.

Nhằm tạo thuận duyên cho các Phật tử có cơ hội tìm hiểu Phật pháp, nên trong thời pháp thoại, Thượng tọa đã hướng dẫn cho đại chúng 10 pháp Hộ Trì giúp cho thiện pháp tăng trưởng, ác pháp đoạn diệt, theo lời đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi. Mười pháp ấy bao gồm: Trì giới, đa văn, có bạn lành, dễ dạy bảo, khôn khéo trong công việc, cầu pháp, chuyên cần, tri túc, chánh niệm, trí tuệ.

Nếu người Phật tử thực hành 10 pháp này sẽ đem lại lợi ích cho tự thân, cho tha nhân. Nhờ trì giới mà ngăn được ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. Nhờ đa văn mà hiểu biết rộng sâu, nhận thức đúng, không rơi vào mê tín, tà kiến. Nhờ có bạn lành khuyến khích mà ta dễ dàng tiến tu đạo nghiệp. Nhờ dễ dạy bảo mà cha mẹ, thầy tổ, thiện tri thức thương yêu quý mến sẵn sàng truyền trao kiến thức kinh nghiệm. Nhờ khôn khéo trong công việc mà việc làm lợi ích cho người được thành tựu. Nhờ cầu pháp mà đạo tâm tăng trưởng, thành tựu định tuệ. Nhờ chuyên cần mà mọi việc chóng thành. Nhờ tri túc mà cuộc sống an lạc tự tại, không bị vật chất ràng buộc khổ đau. Nhờ chánh niệm mà làm chủ được 3 nghiệp thân khẩu ý, ngũ dục lục trần không phá hoại thiện căn. Nhờ trí tuệ nên thấy rõ được bản chất các pháp và vượt qua mọi khổ đau, thẳng tiến niết bàn.

Sau thời pháp, đại chúng bước vào thời khóa niệm Phật như thường lệ.

Vào buổi chiều, sau khi thời khóa niệm Phật kết thúc, quý Phật tử được nghe lại giới pháp của người Phật tử tại gia và thực tập tịnh tọa. Ngày tu đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của mọi người.

Chiều cùng ngày, Đại đức Thích Trí Minh đến chia sẻ Phật pháp cùng các thành viên nhóm Hộ Pháp.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Bộ Phim Sen Trên Xứ Tuyết
19/06/2018
Tu niệm Phật một ngày
18/06/2018
Cầu nguyện trước kỳ thi tại chùa Đống Cao - Thanh Hóa
14/06/2018
Lễ sám hối 30/04 Mậu Tuất
14/06/2018
Buổi nói chuyện với các em thiếu nhi lớp học hè
13/06/2018