Hoạt Động Phật Sự

Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm

Cập nhật: 17/11/2019
Sáng ngày 16/11/2019 (nhằm 20/10 Kỷ Hợi), sau năm ngày diễn ra Đại giới đàn Diệu Tâm PL.2563 do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức, giới tử chùa Hoằng Pháp đi cầu thọ giới pháp đã bước vào buổi lễ bế mạc.
 

Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm

 

Giới đàn là sự kiện quan trọng và thiêng liêng trong sinh hoạt của Phật giáo. Đây là hoạt động Tăng đoàn đặc thù, được tổ chức để truyền trao giới pháp cho người xuất gia, với nhiều quy định hết sức chặt chẽ trong Luật tạng.

Được biết, Đại giới đàn năm nay diễn ra từ ngày 12 đến 16/11/2019 (nhằm 16 đến 20/10 Kỷ Hợi), tổ chức tại giới trường chùa Tỉnh Hội, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai. Số lượng giới tử đủ điều kiện thọ giới là 2.863 vị. Trong đó có 546 giới tử Tỳ-kheo, 489 giới tử Sa-di, 616 giới tử Tỳ-kheo ni, 645 giới tử Thức-xoa, 567 Sa-di ni và có trên 1.000 Phật tử đăng ký thọ giới Bồ-tát và Thập thiện. Và đây cũng là dịp để hàng Phật tử thập phương đến phát tâm cúng dường, tích cực chăm lo cho giới tử, hỗ trợ Đại giới đàn.

Trải qua quá trình khảo hạch tại bổn tự và được sự cho phép của chư Tăng chùa Hoằng Pháp, có 10 giới tử Tỳ-kheo và 9 giới tử Sa-di đã đăng đàn thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm lần này. 

Hình ảnh ghi nhận:

Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm
Quý Thầy Hoằng Pháp thọ giới tại giới đàn Diệu Tâm

Tin tức liên quan

Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 4
10/07/2020
Chùa Đống Cao cúng dường các trường hạ
10/07/2020
Chùa Đống Cao tổ chức lễ “Ước Nguyện Mùa Thi” cho các bạn học sinh
10/07/2020
Lễ sám hối chùa Đống Cao, Thanh Hóa
08/07/2020
Lễ sám hối 14/05 Canh Tý
05/07/2020