Thơ TT. Thích Chân Tính

Quay Về Bờ Giác

Cập nhật: 19/01/2015
 

QUAY VỀ BỜ GIÁC


Thời gian trôi mãi

Vạn vật đổi thay

Kiếp nhân sinh biến chuyển hằng ngày

Lẽ thịnh suy hiển bày trước mắt

Lợi danh tài sắc

Lạc thú vinh hoa

Chỉ là mồi nhử người ta

Đắm say thì sẽ đọa sa thân tàn

Mạng sống trong hơi thở

Gia nghiệp trở thành mây

Bánh xe sinh tử lăn hoài

Khổ đau ba cõi biết ngày nào ra

Hãy mau tỉnh mộng ái hà

Quay về bờ giác vượt qua luân hồi

Tìm đường giải thoát ai ơi!

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019
Đời em thật hạnh phúc
23/07/2019
Bài phát nguyện xuất gia gieo duyên
23/07/2019
Tặng Phẩm Xuân Mậu Tuất
04/02/2018