Thơ TT. Thích Chân Tính

Potala

Cập nhật: 19/01/2015
.
 

POTALA


Potala cung điện nguy nga

Tự hào kiến trúc của Lhasa

Kết tinh trí tuệ bao thế hệ

Ghi dấu muôn đời các Lạt Ma

Thế sự vô thường ngôi vương đổi

Kỳ quan vẫn đứng trước phong ba

Hồn thiêng dân tộc và đạo pháp

Mãi còn hội tụ Potala

9-2009

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019
Đời em thật hạnh phúc
23/07/2019
Bài phát nguyện xuất gia gieo duyên
23/07/2019
Tặng Phẩm Xuân Mậu Tuất
04/02/2018