Bài viết

Phóng sanh tại sông Hậu - Cần Thơ

Cập nhật: 27/08/2014
Tháng bảy được xem là tháng “cứu độ vong nhân” và vì thế người con Phật luôn muốn làm nhiều điều phước thiện để hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ, nội ngoại tông thân cũng như cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được nhiều sức khỏe và an lạc.
 

Phóng sanh tại sông Hậu - Cần Thơ

 

Một trong những việc làm thiết thực nhất để tu tạo phước lành ấy là phóng sanh, vì phóng sanh là trực tiếp giải cứu sanh mạng cho các loài động vật, mà sanh mạng lại chính là giá trị cao cả nhất, được trân quý nhất của tất cả mọi loài.

Được sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp, Đại đức Thích Tâm Huệ cùng chư Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp đã có chuyến phóng sanh tại Cần Thơ vào ngày 24/08/2014 (nhằm ngày 29/07 Giáp Ngọ).

Với sự giúp đỡ của bà con Phật tử trong khu vực cũng như quý Phật tử chùa Hoằng Pháp và Phật tử tại TP. Cần Thơ chư Tăng và Phật tử chùa Hoằng Pháp có chuyến phóng sanh tràn đầy hỷ lạc trên dòng sông Hậu hiền hòa thuộc địa phận quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ. Hơn 3.500 kg cá các loại đã được thả về sông nước trong niềm hoan hỷ của mọi người. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa trong tinh thần từ bi cứu khổ của người con Phật.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018