Phật Sự | Từ thiện & Phóng sanh

Phóng sanh tại Cần Thơ

Cập nhật: (20/09/2016 09:38 AM)

Ngày 18/09/2016 (nhằm 18/08 Bính Thân) chư Tăng cùng Phật tử bổn tự về TP.Cần thơ tham dự buổi lễ cầu siêu.

Trong buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Đạo đã chia sẻ với quý Phật tử bài pháp thoại ngắn về đề tài “Tứ Nhiếp Pháp”. Sau khi nói về ý nghĩa bài pháp, Đại đức nhắc nhở Phật tử luôn tinh tấn thực hành bốn phương pháp cảm hóa lòng người, trong đó có pháp Bố Thí Ba La Mật hay Tam Luân Không Tịch, tức là không thấy có người cho, vật được cho, và người nhận sẽ được công đức vô lượng….. tùy theo khả năng của mỗi người. Nếu không hành pháp bố thí bằng tâm tùy hỷ Ba La Mật, người Phật tử dễ bị vướng mắc trong việc làm của mình, dẫn đến sự tự mãn là chướng ngại lớn trên đường tu.

Buổi chiều cùng ngày, quý thầy cùng quý Phật tử đã tổ chức phóng sanh hơn 6,5 tấn cá các loại trên sông Hậu trị giá 164.900.000đ do các Phật tử gần xa phát tâm.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBT Website

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách