Hoạt Động Phật Sự

Buổi lễ sám hối 14/12 Đinh Dậu

Cập nhật: 31/01/2018
Tối ngày 30/01/2018 (nhằm 14/12 Đinh Dậu), quý thiện nam tín nữ trong và ngoài TP.HCM đã trở về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ hằng tháng.
 

Buổi lễ sám hối 14/12 Đinh Dậu

 

Trong kỳ sám hối này, Đại đức Thích Tâm Mạnh, chư Tăng chùa Hoằng Pháp đã chia sẻ Phật pháp với quý Phật tử qua đề tài “Phước và nguyên nhân sinh ra phước”.

Phước là một khái niệm chỉ những trạng thái an vui, tốt đẹp được nhắc nhiều trong Kinh, Luật và Luận, những điều cả ta và người đều nhìn nhận là điều khả ái, khả hỷ, khả lạc, tốt đẹp.

Trong kinh điển Pali định nghĩa: “Phước là những gì làm cho tâm tốt đẹp, tẩy những cấu uế trong tâm”.

Theo Kinh Tương Ưng Bộ, có 3 cách tạo ra phước: bố thí, giới đức và tu tập.

Theo Kinh Tăng Chi Bộ, phước có 3 loại: phước vật, phước đức và phước trí.

Có 10 phương pháp để sinh ra 3 phước này: bố thí, phục vụ, hộ giới, cung kính, tùy hỷ, hồi hướng, nghe pháp, thuyết pháp, chấn chỉnh kiến thức và tu tập.

Sau buổi pháp thoại, Đại đức đã giúp đại chúng hiểu rõ hơn về phước, đồng thời có những phương pháp tạo ra phước để có được cuộc sống an lạc ngay trong hiện tại và cả những đời sau.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Khóa tu Bát Quan Trai 3 ngày 2 đêm tại chùa Hòa Phúc
25/04/2018
Tu niệm Phật một ngày
23/04/2018
Khóa Tu An Lạc tại chùa Tiêu Dao - Quảng Ninh
17/04/2018
Khoá tu một ngày và lễ Quy Y Tam Bảo
16/04/2018
Lễ sám hối 30/02 Mậu Tuất
16/04/2018