Phật Sự | Hoạt Động Phật Sự

Pháp Thoại “Bốn Niềm Tin Kiên Cố Của Người Phật Tử” - KTPT 85

Cập nhật: (20/04/2017 10:44 AM)

Ngày 20/04/2017 (24/03 Đinh Dậu), nhận lời mời của BTC, Hòa thượng Thích Minh Thiện - Ủy viên HĐTS, Phó Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An đã quang lâm đạo tràng chùa Hoằng Pháp chia sẻ Phật pháp cùng quý Phật tử trong khóa tu Phật thất lần thứ 85 qua đề tài “Bốn Niềm Tin Kiên Cố Của Người Phật Tử”.

Trên bước đường tu học Phật pháp, người Phật tử cần có niềm tin vững chắc vào: Phật, Pháp, Tăng và Thánh Giới.

1. Đức Phật

Đức Phật là bậc giác ngộ về 3 phương diện: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Ngài sinh ra là một con người bình thường nhưng nhờ sự thực hành tu tập trong việc cầu đạo mà đã trở thành một bậc hoàn toàn tỉnh thức.

2. Pháp

a. Thiết thực hiện tại

Giáo pháp của Đức Phật mang lại an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại, ngay trên cõi đời này chứ không phải chờ đến kiếp sau, sau khi chết, không phải chờ sinh về một thế giới khác.

b. Đến để mà thấy

Đến với giáo pháp của Đức Phật không phải chỉ để tin, nhất là tin những điều chưa thấy biết. Đến với giáo pháp của Đức Phật để thấy chân lý cùng những giá trị an lạc, hạnh phúc cho mình và người trong hiện tại cũng như tương lai.

c. Siêu việt thời gian

Giáo pháp của Đức Phật không bị giới hạn bởi thời gian. Trong bất kỳ thời đại nào, giáo pháp của Ngài cũng khả dụng, cũng mang lại những giá trị thiết thực cho con người, đó là an lạc hạnh phúc, giải thoát khỏi các phiền não khổ đau

d.Chỉ người trí mới thâm hiểu

Giáo pháp của Đức Phật dành cho mọi người, mọi thành phần xã hội, không phân biệt người trí kẻ ngu. Tâm đại bi của Đức Phật trải rộng đến tất cả mọi người, mọi loài. Tuy nhiên khi nói chỉ người trí mới có khả năng lãnh hội, chỉ người trí mới thâm hiểu và thực hành được, bởi vì giáo pháp đó là chân lý cao siêu vi diệu trái ngược với nhận thức thông thường (đầy vô minh và tham ái) của phàm phu, và là con đường tu tập chuyển hóa đi ngược lại dòng thế tục.

e. Có khả năng hướng thượng, đạt mục đích Thánh

Đây là đặc tính quan trọng nhất trong giáo pháp Đức Phật. Giáo pháp của Ngài có năng lực giúp người tu chuyển hóa thân tâm từ chúng sinh phàm phu trở thành bậc Thánh. Người đệ tử Phật thực hành giáo pháp từng bước trau dồi giới-định-tuệ để thành tựu giác ngộ, giải thoát phiền não khổ đau, chấm dứt sinh tử luân hồi.

3. Tăng

Chư Tăng là mô phạm của chúng sinh, là phước điền cao thượng của chư thiên và loài người, là những bậc thừa hành Pháp bảo, nối gót theo bước chân Như Lai để diệt trừ khổ đau trong sanh tử luân hồi, và nhờ đó các hàng thiện tín có điều kiện tạo dựng cho mình những phước lành thù thắng khi gieo những hạt giống thiện lành vào ruộng phước của nhân gian thể hiện bằng những hành động hộ trì Tam Bảo.

4. Thánh Giới

Giới Luật được hiểu là phòng phi chỉ ác (ngăn ngừa điều trái quấy, dứt trừ điều xấu ác), là chế ngự, là nền tảng làm cơ sở cho các thiện pháp phát sinh. Người muốn an lạc, thánh thiện và trang nghiêm không thể không thọ trì giới luật

Sau hơn 1 giờ chia sẻ, Hòa thượng đã giúp đại chúng có thêm niềm tin vững chắc và tinh tấn hơn nữa trên bước đường tu học Phật pháp.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách