Hoạt Động Phật Sự

Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan

Cập nhật: 23/02/2021
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm đã thập phần viên mãn, nguyện hồi hướng tất cả công đức cầu an đến muôn người muôn nhà luôn được an lành, mạnh khỏe, tràn đầy ấm no hạnh phúc. Nguyện cầu dịch covid-19 được đẩy lùi, quê hương Việt Nam được an lành, đặc biệt hướng nguyện đến quý đồng bào tại tỉnh Hải Dương, Việt Nam sẽ được an lành và mạnh mẽ vượt qua đại dịch lần này.
 

Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan

 

Xin tri ân tất cả tấm lòng của quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, ĐĐ. Thích Đạo Từ, ĐĐ. Thích Nhuận Pháp, SC. Thích Tịnh Liên (Sư Cô Diệu Thiện), cùng quý thiện nam tín nữ Phật tử, những người con Việt xa xứ đã dành thời gian về chùa tham dự và hộ trì pháp hội làm cho pháp hội càng thêm phần trang nghiêm và ý nghĩa. Mong ước tình đồng hương nơi xứ Đài càng thêm nhiều sự gắn kết, yêu thương và lan tỏa.

Cũng xin được tri ân quý Phật tử Đài Loan đã hết lòng nhiệt tâm giúp đỡ ủng hộ đạo tràng.

Nguyện cầu tất cả quý vị cùng gia quyến vô lượng an lạc, vô lượng cát tường, năm mới vạn sự như ý!

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Hình ảnh ghi nhận:

Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan
Pháp hội dược sư cầu an đầu năm tại Đài Loan

Tin tức liên quan

Trao Tặng Yêu Thương
22/11/2021
Pháp Hội Địa Tạng – Lễ Giỗ Tổ – Lễ cầu siêu tại chùa Linh Ẩn, Đài Loan
22/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại cơ sở Hương Pháp trực thuộc chùa Hoằng Pháp, Củ Chi
21/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại chùa Nhất Pháp, Đồng Nai
21/11/2021
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
21/11/2021