Thơ TT. Thích Chân Tính

Người tu Tịnh Độ

Cập nhật: 19/01/2015
.
 

NGƯỜI TU TỊNH ĐỘ


Người tu Tịnh Độ pháp môn

Phải siêng niệm Phật sớm hôm hành trì

A-di-đà Phật khắc ghi

Nằm ngồi đi đứng không khi nào rời

Niệm cho rành rõ từng lời

Từng câu từng chữ tức thời định tâm

Huệ khai trí sáng diệu thâm

Chuyển xoay ba nghiệp lỗi lầm xưa nay

Thân không ác nghiệp tạo gây

Miệng không nói dối đặt bày điêu ngoa

Ý không tham giận gian tà

Chuyển mê thành giác thật là quý thay

Chí thành niệm Phật đêm ngày

Tiêu trừ tội chướng đã gây bao đời

Hiện tiền thân tâm thảnh thơi

Vị lai giải thoát khỏi nơi luân hồi

Liên hoa chín phẩm lên ngôi

Nhân nào quả nấy muôn đời không sai

Muốn về Tịnh Độ Như Lai

Phải gieo nhân tịnh tại ngay kiếp này

Muốn sang cực lạc phương Tây

Ươm mầm an lạc hằng ngày chớ quên

5-7-2001

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Tình bạn thời Covid
01/09/2021
Thương Quá Sài Gòn
28/08/2021
Bài sám Phật thành đạo
15/04/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019