Thơ

Nghèo, nên đi chùa

Cập nhật: 25/09/2021
 

Nghèo, nên đi chùa

 

Người nghèo đừng ngại đi chùa 
Pháp mầu Phật dạy đâu mua bằng tiền
Gương xưa Phật, Tổ, Thánh hiền 
Giúp người nghèo thiếu thoát miền khổ đau.

Lòng từ trải khắp năm châu
Xa gần, già trẻ niệm câu "Di Đà"
Hạnh lành theo Phật Thích Ca
Biết nghèo giữ Đạo chan hòa trước sau.

Lòng người luôn giữ thanh cao
Tu tâm, sửa tính cho mau thoát nghèo 
Biết tu nghèo chẳng còn theo
Nghèo tiền, nghèo bạc đâu nghèo nghĩa nhân.

Ác xa còn thiện thêm gần
Phúc điền Tam Bảo chuyên cần gắng tu
Đã tu chớ có Tu mù
Giữ gìn ba nghiệp, oán thù dần tan.

Đức cao, hỷ xả, khinh an
Đoan thân, chính niệm chẳng màng thị phi
Đường Đạo thong thả bước đi
Kính già, yêu trẻ, từ bi độ đời.

Vô Trí - Tâm Hoà

Tin tức liên quan

Tuổi thơ...xưa và nay...
09/10/2021
Con chỉ sợ
28/09/2021
Kiếp người chóng qua
26/09/2021
Thiên thần áo trắng
09/09/2021
Thiết niệm nạn nhân dịch khí thương vong
04/09/2021