Thơ TT. Thích Chân Tính

Mỗi ngày ta niệm Phật

Cập nhật: 01/12/2012
.
 

Thở vào ta niệm Nam Mô A

Thở ra ta niệm Di Đà Phật

Niệm và thở hợp nhất

Ta có phút giây an tịnh tuyệt vời

Thở vào ta niệm Nam Mô A

Thở ra ta niệm Di Đà Phật

Niệm và thở hợp nhất

Ta có thêm yêu thương cuộc đời này

Mỗi ngày ta niệm Phật

Mỗi ngày có niềm vui

Tâm an trú chánh niệm

Thân trang nghiêm thảnh thơi

Mỗi ngày ta niệm Phật

Xa rời các việc ác

Tăng trưởng các hạnh lành

Ba nghiệp được tịnh thanh

Mỗi ngày ta niệm Phật

Tâm khai trí sáng ra

Sống an vui chan hòa

Với tình thương bao la

Thở vào Nam Mô A

Thở ra Di Đà Phật

Niệm và thở hợp nhất

Cực lạc giây phút này.

Tin tức liên quan

Tình bạn thời Covid
01/09/2021
Thương Quá Sài Gòn
28/08/2021
Bài sám Phật thành đạo
15/04/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019