Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh

Cập nhật: 29/11/2020
Ngày 28/11/2020 (nhằm 14/10 Canh Tý), quý thiện nam tín nữ tại hai xã Suối Ngô và Tân Hòa đã vân tập về chùa Suối Pháp ( một chi nhánh trực thuộc chùa Hoằng Pháp) để dự lễ sám hối.
 

Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh

 

Trước khi vào thời khoá,  ĐĐ. Thích Tâm Hướng đã chia sẻ với quý Phật Tử qua bài pháp thoại Bốn Hạng Người Đức Phật Dạy Trong Kinh. Sau đó, Thầy khuyến phát Phật tử nên siêng năng thực hành các thiện pháp và đoạn trừ các ác pháp.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh
Lễ sám hối tại chùa Suối Pháp, Tây Ninh

Tin tức liên quan

Tham dự đêm Hoa đăng kỷ niệm Bồ-tát Tất-đạt-đa thành đạo tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Lễ khánh thành tôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni 42m tại chùa Phúc Lạc, Nghệ An
20/01/2021
Khóa tu "Con Đã Về" lần 6 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
18/01/2021
Khóa tu thanh thiếu niên - lần 5
17/01/2021
Tu niệm Phật một ngày
17/01/2021