Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối 14/10 Canh Tý

Cập nhật: 28/11/2020
Ngày 28/11/2020 (nhằm 14/10 Canh Tý), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Lễ sám hối 14/10 Canh Tý

 

Trước khi bước vào khóa lễ, ĐĐ. Thích Tâm Hoan đã có buổi chia sẻ Phật pháp cùng với đại chúng qua đề tài Tứ Trọng Ân.

Để có sự hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời này thì nhờ rất nhiều thâm ân mà ta mang suốt cả một đời. Chính vì lẽ đó, tinh thần tri ân mãi luôn là truyền thống ngàn đời, luân lý đạo đức căn bản con người và đây cũng là hạng người khó tìm ở đời. Ngang qua những bức tâm thư, những câu chuyện đời thường, Đại đức đã nói về hai trong bốn ân đức gần gũi với mỗi người là ơn dưỡng dục của cha mẹ và ơn giáo dục của thầy Tổ. Đặc biệt, đối với người xuất gia, sinh ra thân này là cha mẹ và người ban cho thân huệ mạng, sự giáo dưỡng lại là vị thầy. Qua đây, Đại đức đã nói về đức hạnh, công hạnh của Tổ và vị thầy bổn sư nhằm toát lên tấm lòng biết ơn, tưởng nhớ và nguyện noi gương tu học.

Qua gần một giờ đồng hồ, thầy nhắn nhủ đến với đại chúng, sống chết là điều hiển nhiên, nhưng sống như thế nào có ích cho mình và người, chết như thế nào để lại tấm gương cho hậu thế.

Sống là cống hiến, cống hiến là sống mãi.

Sau đó, đại chúng cùng lắng nghe bài hát Cát Bụi Cuộc Đời.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý
Lễ sám hối 14/10 Canh Tý

Tin tức liên quan

Tham dự đêm Hoa đăng kỷ niệm Bồ-tát Tất-đạt-đa thành đạo tại chùa Bằng, Tp. Hà Nội
21/01/2021
Lễ khánh thành tôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni 42m tại chùa Phúc Lạc, Nghệ An
20/01/2021
Khóa tu "Con Đã Về" lần 6 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
18/01/2021
Khóa tu thanh thiếu niên - lần 5
17/01/2021
Tu niệm Phật một ngày
17/01/2021