Hoạt Động Phật Sự

Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu

Cập nhật: 27/03/2021
Ngày 26/03/2021 (nhằm 14/02 Tân Sửu), quý thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài Tp. HCM đã về chùa Hoằng Pháp tham dự khóa lễ sám hối định kỳ.
 

Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu

 

Trước khi bước vào khóa lễ, ĐĐ. Thích Tâm Dược đã có buổi chia sẻ Phật pháp cùng với đại chúng qua đề tài Đức Tin Của Người Học Phật.

Dù đời hay đạo, mất niềm tin trong cuộc sống là mất tất cả. Bởi niềm tin chính là người bạn đồng hành của chúng ta trong cuộc sống này, vì không có niềm tin thì chúng ta khó có thể làm được điều gì; nhưng niềm tin luôn phải đi kèm với sự hiểu biết.

Theo tạng Vi Diệu Pháp: Tín là một tâm sở thiện. Tín là tín tâm, tự tin, niềm tin, lòng tin và đức tin. Đặc tính của đức tin khi khởi sanh làm cho tâm thức tỉnh, sáng suốt, trong sạch, không dơ bẩn. Đức tin phải dựa trên nền tảng của trí tuệ - tức là có niềm tin vào đức Phật, giáo pháp, chúng Tăng, nhân quả, nhân duyên,…

Qua bài pháp thoại, Đại đức giảng sư đã truyền tải đến đại chúng về “đức tin của người học Phật” khi đối trước những biến cố trong cuộc sống: “Không vội bác, chẳng vội tin. Hiền nhân lấy trí tự mình mà soi. Một khi thiện ác rạch ròi. Nẻo lành thẳng bước, một đời chẳng nghi”.

Thông qua dẫn chứng trong kinh sách, Thầy đã phân tích rõ ràng về niềm tin trong đạo Phật với đức tin trong sạch nơi Tam bảo, nhưng niềm tin đó phải dựa trên nền tảng của sự hiểu biết, trí tuệ, nhằm tránh xa vào niềm tin mù quáng của mê tín, thần quyền.

Tiếp đến, Đại đức chia sẻ những yếu tố để phát khởi niềm tin là: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm thí, niệm thiên, suy tư về vô thường, khổ, vô ngã của vạn pháp,... Bên cạnh đó, chúng ta nên thường xuyên “thân cận bậc thiện trí, lắng nghe Diệu pháp, tác ý khéo, thực hành pháp và thuận pháp”. Hằng ngày cố gắng tập sống với những suy tư, lời nói và hành động thiện lành để chúng ta có được những khoảnh khắc an lạc hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, bởi được sống trong thiện pháp là đời sống tốt đẹp và cao quý nhất.

Trước khi kết thúc thời pháp thoại Đại đức có bài kệ tặng quý Phật tử: “Con tin Phật, con tin Pháp, con tin Tăng, Kinh được hiểu, Pháp được hành, trí tuệ sáng, xóa vô minh, trừ vọng tưởng, phước vô lượng, đức vô biên, sống an nhiên, tâm giải thoát, về với Phật ”.

Sau đó, đại chúng cùng lắng nghe bài hát Cát Bụi Cuộc Đời.

Sau thời pháp thoại, đại chúng cùng bước vào khóa lễ sám hối như thường lệ.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu
Lễ sám hối 14/02 Tân Sửu

Tin tức liên quan

Trao Tặng Yêu Thương
22/11/2021
Pháp Hội Địa Tạng – Lễ Giỗ Tổ – Lễ cầu siêu tại chùa Linh Ẩn, Đài Loan
22/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại cơ sở Hương Pháp trực thuộc chùa Hoằng Pháp, Củ Chi
21/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại chùa Nhất Pháp, Đồng Nai
21/11/2021
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
21/11/2021