Phật Sự | Phật Sự TT. Thích Chân Tính

Lễ Quy Y Tam Bảo Tại Chùa Diên Quang - Bắc Ninh

Cập nhật: (08/01/2017 13:30 PM)

Ngày 08/01/2017 (nhằm 11/12 Bính Thân) chùa Diên Quang tổ chức lễ quy y tam bảo, hơn 1000 thiện nam tín nữ đã trở về tham dự.

Quy y tam bảo là một nghi thức quan trọng và hết sức thiêng liêng, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc sống tâm linh của mỗi người, một người quy y Tam Bảo mới chính thức trở thành đệ tử Phật. Quay về nương tựa vào Tam bảo là con đường ngắn nhất để chúng ta thoát khỏi kiếp sống mê mờ, hướng đến ánh sáng của chân lý, giúp chúng ta hoàn thiện nhân cách, trở thành người hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Buổi sáng, Đại đức Thích Đạo Quang đã chia sẻ với quý thiện nam tín nữ những giáo lý căn bản về quy y Tam bảo, ý nghĩa của Tam quy và Ngũ giới, các khái niệm liên quan như: sám hối, pháp danh, ưu bà tắc, ưu bà di...

Buổi chiều cùng ngày, Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng chư tôn đức Tăng đã quang lâm giảng đường, chính thức đăng đàn truyền trao quy giới. Trong buổi lễ, Thượng tọa đã có đôi lời sách tấn gởi đến các vị giới tử.

Chúng ta được sinh ra làm người, đầy đủ lục căn, lại biết Phật pháp, nay được quay về nương tựa Tam bảo, có thể nói đây là nhân duyên phước báu trong nhiều đời nhiều kiếp mới có được. Có những người không may mắn theo ngoại đạo tà giáo, cuồng tín làm những điều tội lỗi mà bản thân không hề hay biết, từ đó gánh lấy khổ đau trong đời này lẫn đời sau. Nay quý vị biết được Phật pháp, phải thường xuyên tu tạo nhân lành, giữ gìn năm nguyên tắc đạo đức để được hành nghiệp tốt đẹp. Người Phật tử phải nhận thức đúng đắn mục đích của việc quy y, không phải quy y để được Phật độ hay để Diêm vương không bắt tội sau khi chết mà quy y là hướng cuộc đời về chỗ cao đẹp.

Sau khi quy y, người Phật tử cần phải nương vào thầy bổn sư để học đạo. Mặt khác, cần phải siêng năng đến chùa, dành thời gian nghe pháp, tìm hiểu học hỏi giáo lý. Đối với những Phật tử ở xa chùa bổn sư, không đến chùa thường xuyên được, cũng nên về thăm chùa, thăm thầy vào những dịp lễ Tết để thể hiện lòng tri ân và báo ân.

Cuối ngày, quý Phật tử được nhận giấy Quy y Tam Bảo với pháp danh của người nữ bắt đầu bằng chữ Liên, người nam bắt đầu bằng chữ Tịnh. Ngoài ra, mỗi người còn nhận được một phần quà pháp bảo gồm Lược Truyện Đức Phật Thích Ca, DVD Lễ Quy Y Tam Bảo, DVD Oai Nghi Của Người Phật Tử và Lời Nhắn Nhủ của Thượng tọa Thích Chân Tính.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách