Phật Sự | Hoạt Động Phật Sự

Lễ Cầu An Tại Chùa Tây Khánh - Thái Bình

Cập nhật: (02/02/2017 12:48 AM)

Sáng ngày 01/02/2017 (nhằm ngày 05 tháng Giêng năm Đinh Dậu), gần 1000 thiện nam tín nữ Phật tử trong và ngoài huyện đã về tham dự lễ Cầu an đầu năm tại chùa Tây Khánh, thôn Cao Mại, xã Quang Hưng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Năm cũ qua đi, một năm mới lại đến cùng những ước vọng của mọi người về cuộc sống sung túc và yên bình. Trong thời khắc quan trọng của những ngày đầu năm, hẳn nhiên mỗi người càng mong muốn được chư Phật và Bồ-tát độ trì cho mình và mọi người được sống lâu, sắc thân tươi đẹp, được hưởng phước lành từ ánh sáng từ bi và trí tuệ của đức Phật. Vì thế, đi chùa lễ Phật và dự lễ cầu an đầu năm đã trở thành một tập quán tâm linh của người Việt Nam. Thuận theo tinh thần của tập quán đó, hằng năm, vào ngày mồng 5 tháng Giêng ÂL, chùa Tây Khánh đều tổ chức lễ Cầu an đầu năm thật trang nghiêm, long trọng.

Nhân dịp này, Đại đức trụ trì Thích Tâm Kính đã có buổi chia sẻ Phật pháp với toàn thể đạo tràng với chủ đề: “Ý nghĩa kinh Dược Sư”.

Với thời pháp của mình, Đại đức đã chỉ cho đại chúng thấy được pháp tu tập qua việc hành trì kinh Dược Sư và niệm Phật Dược Sư. Dược là thuốc, Sư là thầy. Dược Sư là ông thầy thuốc. Lưu Ly là một thứ ngọc trong suốt từ trong ra ngoài. Chúng ta niệm danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật để trong uống ngoài xoa. Trong uống là mỗi khởi niệm vọng tưởng liền biết. Mỗi khi tham sân si hiện hành chúng ta liền biết gốc đâu mà có để loại trừ. Đề khởi hai chữ Dược Sư là tự nhắc bổn phận thiết yếu của những hành giả tu học, phải luôn ghi nhớ đức Phật chính là thầy thuốc, nương theo những phương thuốc mà đức Phật chỉ dạy để thanh tịnh sáu căn, từng niệm từng niệm giác sát, thanh lọc nơi tâm. Như thế là trong uống. Còn ngoài xoa là tin chắc có nguyện lực của chư Phật hộ niệm. Phật không ở đâu xa. Phật thường trụ ngay tại trong tâm của mỗi người. Chúng ta chỉ vì phan duyên, theo ngũ dục lục trần, vọng tưởng che lấp khiến cho hành giả tưởng chừng như xa cách Phật.

Chư Tổ dạy rằng: “Bình thường tâm thị đạo”. Tâm bình thường là đạo, chính là Lưu Ly, cả trong và ngoài đều không bị nhiễm ô, luôn luôn trong sạch. Đây mới chính là tư tưởng cũng như phương pháp mà tất cả chúng ta cần phải thể nhập và hành trì để thành tựu lý tưởng tu học của mình.

Sau thời pháp là nghi thức niêm hương bạch Phật và tụng kinh cầu an. Toàn thể đạo tràng đều nhất mực thành tâm tụng niệm.

Khi ra về, nhà chùa đã gửi tặng quý thiện nam tín nữ Phật tử về tham dự lễ DVD Quảng Độ.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BBT Website

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách