Hoạt Động Phật Sự

Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa

Cập nhật: 23/02/2021
Hằng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người thường tổ chức những hoạt động vui chơi, giải trí cũng như thói quen lễ Phật đầu năm, nó đã trở thành nét đẹp truyền thống từ ngàn đời. Năm nay, vì tình hình dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn nên mọi hoạt động đều phải tuân thủ đúng quy định của bộ Y tế để đảm bảo sức khỏe cộng đồng.
 

Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa

 

Sáng ngày 21/02/2020 (nhằm 10/01 Tân Sửu), do dịch bệnh, chùa Đống Cao tổ chức lễ cầu an cho quý Phật tử trong nội tự. Đây là một trong những thời khóa đã ấn định trong chuỗi các buổi trì tụng kinh đã được thực hiện từ Tết đến hết tháng Giêng cùng với thời khóa hằng ngày. Nhằm giúp cho quý Phật tử thực tập lời Phật dạy trong những ngày đầu năm và thời điểm dịch bệnh này.    

Đúng 9h30, đại chúng đã cung thỉnh ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao quang lâm giảng đường chứng minh cho buổi lễ. Đại đức đã nói lên ý nghĩa, mục đích của buổi lễ cầu an đầu năm. Qua đây, Đại đức cũng nhắn gởi đại chúng, trước tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng ta hãy quay về bên trong để cùng nhau tu tập, làm tăng trưởng sức mạnh nội tâm. Sau đó, Đại đức đã hướng dẫn đại chúng dâng nén tâm hương hướng về mười phương Tam Bảo, cùng đọc bài kinh Thiện Sinh và  thực hiện nghi thức phóng sinh đầu năm. Tiếp đến là thời thí thực cô hồn do Đại đức trụ trì hướng dẫn. 

Buổi lễ cầu an đầu năm kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Lễ cầu an đầu năm (nội bộ) chùa Đống Cao, Thanh Hóa

Tin tức liên quan

Trao Tặng Yêu Thương
22/11/2021
Pháp Hội Địa Tạng – Lễ Giỗ Tổ – Lễ cầu siêu tại chùa Linh Ẩn, Đài Loan
22/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại cơ sở Hương Pháp trực thuộc chùa Hoằng Pháp, Củ Chi
21/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại chùa Nhất Pháp, Đồng Nai
21/11/2021
Lễ giổ Tổ tại chùa Đăng Pháp – Bình Phước
21/11/2021