Hoạt Động Phật Sự

Lễ Bố-tát

Cập nhật: 09/08/2021
Ngày 08/08/2021 (nhằm 01/07 Tân Sửu), tại chùa Hoằng Pháp, toàn thể chư Tăng đồng loạt y hậu trang nghiêm lên chánh điện cử hành lễ Bố tát tụng giới định kỳ.
 

Lễ Bố-tát

 

Bố-tát là ngày định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả tu tập, nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, khiến chúng trưởng thành trong sự thanh tịnh, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của Tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Theo đó, mục đích chính của việc hành Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh.

Quang lâm buổi lễ có TT. Thích Chân Tính, Trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng chư Tăng trong bổn tự.

Mở đầu, ĐĐ. Thích Tâm Vượng đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức truyền thống của Phật giáo. Tiếp đến là phần trùng tuyên giới luật Phật chế.

Hình ảnh ghi nhận:

Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát
Lễ Bố-tát

Tin tức liên quan

Lễ sám hối 14/09 Tân Sửu
20/10/2021
Khai giảng lớp Giáo lý Căn bản dành cho quý chú sa di
12/10/2021
Chia sẻ kinh nghiệm vượt qua bệnh Covid-19
06/10/2021
Lễ truyền giới Sa di Phương Trượng
03/10/2021
Vu Lan xa xứ - chùa Linh Ẩn, Đài Bắc, Đài Loan
06/09/2021