Thơ TT. Thích Chân Tính

Khóa tu Phật thất

Cập nhật: 19/01/2015
 

KHÓA TU PHẬT THẤT (5)


Khóa tu Phật thất mở ra

Giúp cho Phật tử lánh xa duyên trần

Đến chùa niệm Phật tu thân

Bảy ngày tinh tấn chuyên cần công phu

Lục hòa chung sống cùng tu

Giữ gìn ba nghiệp ôn nhu thanh bình

Đứng ngồi ngủ nghỉ niệm kinh

Lúc nào cũng để tâm mình chánh chơn

Không còn nhân ngã thiệt hơn

Không còn tham ái giận hờn kiêu căng

Đêm ngày niệm Phật siêng năng

Nhất tâm bất loạn phước hằng hà sa

Nam mô đức Phật Di-đà

Độ con thoát khỏi ái hà sông mê.

Rồi ra chứng quả bồ đề./.

TT. Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Tình bạn thời Covid
01/09/2021
Thương Quá Sài Gòn
28/08/2021
Bài sám Phật thành đạo
15/04/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019