Hoạt Động Phật Sự

Khóa tu "Con Đã Về" lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa

Cập nhật: 23/03/2021
Trong hai ngày 20-21/03/2021 (nhằm 08-09/02 Tân Sửu), hướng đến những ngày kỷ niệm của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, đức Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Thế Âm và Tôn giả A Nan đã khai mở con đường tỉnh thức và yêu thương. Để hướng tấm lòng tri ân đến chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thánh Tăng đã vì chúng sanh thị hiện cứu độ, hoằng khai chánh pháp. Chùa Đống Cao (Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa) đã tổ chức khóa tu “Con Đã Về” lần 7 cho gần 100 quý Phật tử trong vùng về tham dự.
 

Khóa tu

 

Mở đầu khóa tu, ĐĐ. Thích Tâm Hưng, Trụ trì chùa Đống Cao, Trưởng Ban Tổ chức đã hướng dẫn quý Phật tử đảnh lễ Tam bảo, trì tụng bài kinh Chuyển Pháp Luân và truyền thọ Bát Quan Trai giới đến đại chúng giữ trong suốt khóa tu.

Tối ngày 20/03/2021 (nhằm 08/02 Tân Sửu), nhân ngày kỷ niệm đức Bồ tát Tất Đạt Đa xuất gia, đại chúng đã cung thỉnh Đại đức Trưởng ban chia sẻ Phật pháp với đề tài Bốn Điều Đức Phật Không Làm Được... Hơn một giờ đồng hồ với ngôn từ để hiểu, những câu chuyện đời thường, Đại đức đã chỉ rõ cho đại chúng biết bốn điều đức Phật không thể làm cho chúng sinh: Nhân Quả, Trí Tuệ, Phật Pháp và người không có nhân duyên. Qua đó, Thầy cũng chỉ rõ, muốn thay đổi được bốn đều này, mỗi người phải tự gieo trồng phước đức và công đức cũng như trau dồi Văn Tư Tu thì bản thân mới hướng đến được Chân-Thiện-Mỹ, giải thoát luân hồi và xây dựng Tịnh độ nhân gian.

Trong khóa tu này, đại chúng được hành trì pháp Từ Bi Thủy Sám, lạy Phật, tịnh tọa, thiền hành cũng như đọc lại bài kinh Thiện Sinh. Khóa tu kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Hình ảnh ghi nhận:

Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa
Khóa tu Con Đã Về lần 7 chùa Đống Cao, Thanh Hóa

Tin tức liên quan

Chương trình tặng sách tại các chùa, Tịnh xá
04/12/2021
Trao Tặng Yêu Thương
22/11/2021
Pháp Hội Địa Tạng – Lễ Giỗ Tổ – Lễ cầu siêu tại chùa Linh Ẩn, Đài Loan
22/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại cơ sở Hương Pháp trực thuộc chùa Hoằng Pháp, Củ Chi
21/11/2021
Lễ Giỗ Tổ tại chùa Nhất Pháp, Đồng Nai
21/11/2021