Thơ TT. Thích Chân Tính

Khen Chê

Cập nhật: 19/01/2015
.
 

KHEN CHÊ


Khen cũng ừ

Chê cũng hử

Lời khen tiếng chê

Không hề động tâm

Khen chẳng vui

Chê chẳng tủi

Lời khen tiếng chê

Tan về hư không.

1-2004

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Tặng Phẩm Xuân Mậu Tuất
04/02/2018
Giả
29/11/2017
Cám Ơn Vô Thường
19/01/2015
Cảm Tác Sóng Thần
19/01/2015
Chắp Tay Chào Nhau
19/01/2015