Thơ TT. Thích Chân Tính

Khen Chê

Cập nhật: 19/01/2015
.
 

KHEN CHÊ


Khen cũng ừ

Chê cũng hử

Lời khen tiếng chê

Không hề động tâm

Khen chẳng vui

Chê chẳng tủi

Lời khen tiếng chê

Tan về hư không.

1-2004

TT Thích Chân Tính

Tin tức liên quan

Tình bạn thời Covid
01/09/2021
Thương Quá Sài Gòn
28/08/2021
Bài sám Phật thành đạo
15/04/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019