Hoạt Động Phật Sự

Khảo hạch, Yết-ma thọ giới

Cập nhật: 17/11/2019
Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Giới luật còn là Phật pháp còn. Đức Phật dạy rằng: “Người nào sống không giới luật, tuy ở gần Ta mà cũng như cách xa Ta muôn dặm. Người nào sống có giới luật, tuy ở xa Ta muôn dặm mà cũng như bên cạnh Ta”.
 

Khảo hạch, Yết-ma thọ giới

 

Giới luật là con đường rèn luyện người xuất gia. Thực hành giới luật là thanh tịnh hóa thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi và đạt đến giải thoát. Giới luật không phải là những giáo điều. Giới luật giúp chúng ta biết những suy nghĩ, lời nói, hành động nào giúp ta an lạc và những tư tưởng, lời nói, hành động nào đưa đến khổ đau. Hiểu được tầm quan trọng ấy, nên mỗi hành giả bước đầu học Phật đều phải thọ trì và nương vào giới luật mới thành tựu đạo quả.

Trước khi tấn nhập Đại Giới đàn Diệu Tâm do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức từ ngày 12 đến 16/11/2019 (nhằm 16/10 – 20/10 Kỷ Hợi), chùa Hoằng Pháp đã khảo hạch những giới tử trong bổn tự đăng ký thọ giới, nhằm mục đích chọn ra những người ưu tú, có đạo đức, đủ khả năng tiếp nhận giáo lý và gánh vác trách nhiệm hoằng truyền chánh pháp.

Chư Tăng đã kiểm tra các giới tử phải thuộc lòng bốn bộ luật Trường Hàng, đạo đức tốt, thực hành đúng oai nghi, nắm rõ nghi thức tụng niệm, các pháp tác bạch, sử dụng thành thạo các pháp khí... Giới tử nào hội đủ những tiêu chuẩn trên sẽ được chư Tăng hoan hỷ cho đi thọ giới, còn giới tử nào chưa đủ điều kiện phải tiếp tục tu tập, cố gắng hoàn thiện hơn và đăng ký giới đàn sau.

Thiết nghĩ đây là một việc làm rất thiết thực, giúp cho những hành giả tu học có thêm những kiến thức cơ bản, dễ dàng trong việc hoằng pháp mai sau.

“Tâm thanh mang tấm y vàng
Giới nghi nghiêm khắc đáng hàng Sa-môn”.

Hình ảnh ghi nhận:

Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới
Khảo hạch, Yết-ma thọ giới

Tin tức liên quan

Lễ sám hối 14/05 Canh Tý
05/07/2020
Chương Trình Pháp Thoại “Tâm Sự Đời Tu” - Kỳ 3
04/07/2020
Phái đoàn BTS GHPGVN Tp. HCM thăm trường hạ chùa Hoằng Pháp
02/07/2020
Khóa tu “Một ngày An lạc” tại Chùa Hòa Phúc
01/07/2020
Dự lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp, Bình Phước
30/06/2020