Bài viết

Hệ lụy tình yêu

Cập nhật: 20/09/2021
 

Hệ lụy tình yêu

 

Con người của trăm năm luôn mải miết đi tìm bóng phù vân cho mình, mong rằng sẽ có một ai đó yêu thương mình hết mực, hy sinh vì mình hết mực, sẵn sàng cùng mình vượt nghìn thử thách chông gai.

Thế nhưng, người xưa đã nói: “Quen biết đầy thiên hạ, tri kỷ được mấy người?”, là vì lẽ, lòng người luôn đổi thay, khi vỗ về, khi bội bạc. Một khi “hết thương, cạn nhớ” thì đừng trách sao người lại vô tâm, bỏ mặc ta giữa dòng đời hư ảo. Thật sự, tình cảm cũng giống như những viên kim cương lấp lánh đằng xa, chỉ vậy thôi thì đẹp; nhưng thực tế, đến gần lại hóa nghìn giọt lệ đau thương.

Khổ lắm thay! Thứ cảm xúc mang tên “tình yêu” là một ẩn nghĩa cho bao nhà khoa học lẫn triết gia. Người đời nhọc công vô ích, cố đi tìm chân nguyên của nó, để mong thấy mặt đặt tên cho thứ đã làm điêu linh bao tâm hồn. Có lúc, người ta nhân danh tình yêu mà chà đạp và mạt sát lẫn nhau, để rồi đành thương tâm cho kiếp người phù du không lối thoát.

Một phút nào đó lòng dục bừng cháy, lửa hừng ấy sẽ thiêu đốt thân này, lan cả thế gian và nhấn chìm tất cả trong biển lửa đau thương.

“Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anàthapinkika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi để khất thực với Tôn giả Vangìsa là Sa-môn thị giả.

Lúc bấy giờ, Tôn giả Vangìsa tâm sanh bất mãn, bị lòng dục quấy phá. Rồi Tôn giả Vangìsa nói lên bài kệ với Tôn giả Ananda:

“Dục ái đốt cháy tôi

Tâm tôi bị thiêu cháy

Thật là điều tốt lành

Ðệ tử Gotama

Vì lòng từ thương tưởng

Nói pháp tiêu lửa hừng”.

(Ananda):

Chính vì điên đảo tưởng

Tâm ông bị thiêu đốt

Hãy từ bỏ tịnh tướng

Hệ lụy đến tham dục.

Nhìn các hành vô thường

Khổ đau, không phải ngã

Dập tắt đại tham dục

Chớ để bị cháy dài.

Hãy tu tâm bất tịnh

Nhất tâm, khéo định tĩnh

Tu tập thân niệm trú

Hành nhiều hạnh yểm ly.

Hãy tập hạnh vô tướng

Ðoạn diệt mạn tùy miên

Nhờ quán sâu kiêu mạn

Hạnh ông được an tịnh”.

(Kinh Tương Ưng Bộ I, chương VIII, Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa, phần 4, Ananda).

Tâm Cung

Tin tức liên quan

Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021
Một ví dụ về quả báo sát sanh
01/10/2021
Giới sát trong đạo Phật
28/09/2021
Hiểu đúng về Nhân Quả
27/09/2021