Thơ TT. Thích Chân Tính

Hạnh nguyện xuất gia

Cập nhật: 16/12/2012
.
 

Rũ bỏ trần duyên khoác cà sa

Theo dấu chân xưa đức Phật đà

Con đường giải thoát hương thơm ngát

Cho đời thêm đẹp những nụ hoa

Mỗi bước thầy đi ngát hương thiền

Soi đèn chân lý khắp nhân thiên

Phá tan mê tối đời ngũ trược

Trí sáng tâm khai dứt đảo điên

Ba nghiệp thanh tịnh giữ oai nghi

Chánh niệm từng lời từng bước đi

Tấm gương đạo đức soi nhân thế

Thầy ban mưa pháp thấm từ bi

Cả đời vì pháp quên bản thân

Phụng sự chúng sinh nguyện hiến dâng

Dặm đường gió bụi không sờn chí

Độ mình độ tận cả muôn dân


Tin tức liên quan

Tình bạn thời Covid
01/09/2021
Thương Quá Sài Gòn
28/08/2021
Bài sám Phật thành đạo
15/04/2021
Giới thiệu ấn phẩm mới “Bài Học Nhớ Ơn”
30/12/2019
Thịnh suy
06/08/2019