Bài viết

Giảng pháp tại tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi

Cập nhật: 16/02/2014
Sáng ngày 16/2/2014 (17/1 Giáp Ngọ) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm Tịnh Viện Pháp Hạnh – Củ Chi giảng pháp cho Phật tử theo lời mời của đại đức Thích Chí Giác Thông trụ trì.
 

Giảng pháp tại tịnh viện Pháp Hạnh - Củ Chi

 

Theo đại đức trụ trì cho biết mặc dù khuôn viên chùa chật hẹp nhưng thầy cố gắng tổ chức cho quý Phật tử về tu niệm Phật một tháng một lần, số lượng hành giả hơn 100 vị, hôm nay là khóa tu lần thứ 5. Thượng tọa Thích Chân Tính đã tán thán tinh thần Hoằng Pháp lợi sinh của đại đức trụ trì và cũng tán thán tinh thần tu học của toàn thể quý Phật tử. Thượng tọa chia sẻ: Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, đạo tràng khó gặp. Nay quý vị được đầy đủ duyên lành làm người, được nghe Phật pháp được gặp đạo tràng nên tinh tấn tu tập – không chỉ tu cho mình mà cần phải có bổn phận trách nhiệm đối với Tam bảo, đối với việc hoằng pháp lợi sinh. Tự thân mình giữ 5 giới: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, khuyến hóa mọi người cùng đến chùa, cùng tu tập cùng giữ 5 giới để góp phần xây dựng gia đình, xã hội ngày càng tốt đẹp.

Kết thúc buổi pháp thoại Thượng tọa gởi tặng đến toàn thể quý Phật tử DVD “Hoằng Đạo”.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018