Bài viết

Giảng pháp tại chùa Huyền Trang - Đồng Nai

Cập nhật: 25/02/2014
Sáng ngày 24/2/2014 (25/1 Giáp Ngọ) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Huyền Trang ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai giảng pháp cho quý Phật tử theo lời mời của Đại đức Thích Hạnh Tín trụ trì.
 

Giảng pháp tại chùa Huyền Trang - Đồng Nai

 

 Trong Kinh Tăng Chi Bộ 2, đức Phật dạy có 4 loại ngựa hiền thiện, thuần thục hiện hữu ở đời:

- Loại ngựa thứ nhất thấy bóng cây gậy của người huấn luyện ngựa liền sợ và nghe theo

- Loại ngựa thứ hai bị người huấn luyện ngựa dùng cây đâm vào da lông liền sợ và nghe theo

- Loại ngựa thứ ba bị người huấn luyện ngựa dùng cây đâm vào thịt liền sợ và nghe theo

- Loại ngựa thứ tư bị người huấn luyện ngựa dùng cây đâm vào tới xương liền sợ và nghe theo.

Từ bốn loại ngựa trên đức Phật dạy, cũng vậy này các Tỳ Kheo có bốn hạng người biền thiện, thuần thục hiện hữu ở đời

- Hạng người nghe những thứ khổ của mọi người liền giác ngộ hướng đến Phật pháp tu học.

- Hạng người thấy những thứ khổ của mọi người liền giác ngộ hướng đến Phật pháp tu học.

- Hạng người thấy những người thân của mình bị khổ liền giác ngộ hướng đến Phật pháp tu học.

- Hạng người chính bản thân mình bị những thứ khổ liền giác ngộ hướng đến Phật pháp tu học.

Hơn một giờ đồng hồ Thượng tọa đã triển khai bài pháp trên cho quý Phật tử. Dù giác ngộ ở hạng nào chúng ta cũng là những người có căn lành, hướng đến Phật pháp để tu học.

Kết thúc thời pháp thoại Thượng tọa gởi đến đại chúng mỗi người 1 DVD “Hoằng Đạo”.

 Dưới đây là hình hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BBT Website

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018