Bài viết

Giảng pháp tại chùa Hưng Quang – Long An

Cập nhật: 04/05/2014
Chiều ngày 4/5/2014 (6/4 Giáp Ngọ) Thượng tọa Thích Chân Tính quang lâm chùa Hưng Quang khu 1B, Thị Trấn Cần Đước, Huyện Cần Đước, Long An giảng Pháp cho quý Phật tử theo lời mời của Ni sư Thích Nữ Chúc Đăng trụ trì
 

Giảng pháp tại chùa Hưng Quang – Long An

 

Nhân Lễ Phật đản PL. 2558 sắp đến Thượng tọa Thích Chân Tính khuyên đại chúng hãy tìm hiểu thật kỹ về cuộc đời đức Phật và noi theo tấm gương của Ngài để tu học. Có những đặc điểm sau đây chúng ta nên chú ý:

1/ Nhân quả: Ngài sinh ra với 32 tướng tốt, thuộc dòng vua chúa, địa vị cao tột, hưởng thụ đầy đủ ngũ dục của thế gian.

2/ Trí tuệ siêu việt: Khi đi dạo qua 4 cửa thành thấy người già, bệnh, chết và vị tu sĩ, Ngài liền giác ngộ thế gian vô thường, thân người là khổ, là không.

3/ Chí xuất trần: Từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bỏ vương vị tương lai, từ bỏ vợ đẹp con xinh, từ bỏ ngũ dục, quyết chí xuất gia tìm cầu chân lý.

4/ Kiên trì quyết tâm: Trải qua những năm tầm sư học đạo, tu hành khổ hạnh không đạt mục đích, Ngài đến gốc cây Bồ đề phát nguyện nếu không thành đạo thề không rời khỏi chỗ này.

5/ Tình thương cao cả: Suốt cuộc đời còn lại từ khi thành đạo đến lúc Niết bàn, Ngài không ngừng hoằng pháp lợi sinh, đem ánh sáng chân lý cứu độ chúng sinh thoát khỏi đường mê quay về chánh đạo.

Đây là một ít đặc điểm về cuộc đời đức Phật để chúng ta học tập. Hơn 1 giờ đồng hồ Thượng tọa triển khai 5 nội dung trên.

Kết thúc thời pháp Thượng tọa gởi tặng đại chúng đĩa VCD “Gió thổi trúc lay”

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

BBT Website

Tin tức liên quan

Giới thiệu ấn phẩm đặc biệt “Hương Pháp – Tập 16”
30/12/2019
Giới thiệu ấn phẩm mới: Tập thơ "Bùn"
08/05/2019
Lời tâm sự
15/11/2018
Phỏng vấn TT. Thích Chân Tính về việc xây chùa Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ
11/11/2018
Bàn tay người quét rác
08/11/2018