Phật Sự | Phật Sự TT. Thích Chân Tính

Giảng Pháp Tại Chùa Cây Thị - Phú Thọ

Cập nhật: (07/01/2017 11:52 AM)

Ngày 07/01/2017 (nhằm ngày 10/12 Bính Thân) nhận lời mời của Đại đức Thích Đạo Huân, Thượng tọa Thích Chân Tính đã quang lâm chùa Cây Thị (Thiên Phúc Tự), xã Phú Hộ, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ thuyết giảng cho quý Phật tử nhân Khóa tu niệm Phật một ngày được tổ chức tại bổn tự.

Đầu tiên, Thượng tọa có lời tán thán Đại đức trụ trì, trong tinh thần hoằng pháp lợi sinh, đã kiến thiết ngôi Tam Bảo cũng như các hạng mục công trình phụ trợ hết sức trang nghiêm để quý Phật tử trở về có nơi tu tập. Cùng với việc tổ chức các khóa tu tập dành cho mọi tầng lớp trong một năm, Đại đức đã làm đúng tinh thần của người xuất gia, đưa ngôi chùa về đúng vai trò của nó. Chính vì thế, trong thời pháp của mình, Thượng tọa đã chia sẻ với đại chúng những vấn đề được xem là cốt yếu của người tu Phật, đó là: Vai trò của ngôi chùa, tin sâu lý nhân quả trong cuộc sống, tầm quan trọng của sự nỗ lực tự thân và người Phật tử tu tập cần hướng đến trí tuệ.

Quả thật, đây là những vấn đề quan trọng trong lộ trình tu tập của mỗi hành giả. Với câu chuyện về trưởng giả Tu Đạt (Cấp Cô Độc) Thượng tọa đã nêu bật vai trò của ngôi chùa trong bất kỳ một xã hội nào, đó là nơi để học pháp và thực hành lời Phật dạy. Có học Phật pháp, thâm nhập trong Tam tạng giáo điển, chúng ta mới có trí tuệ như thật, trí tuệ để thấu rõ cuộc đời này là vô thường, thân người là giả tạm. Có trí tuệ, chúng ta mới hiểu sâu lý nhân quả, có được cái thấy đúng, biết đúng, để rồi từ đó sẽ đạt được suy nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, có nghề nghiệp đúng, sự tinh tấn đúng như pháp, sự suy niệm nhớ nghĩ đúng và an trú trong chính định mà đạt được an vui, giải thoát. Được vậy, chúng ta sẽ không bị khổ đau chi phối mà luôn được hạnh phúc vì rằng, hạnh phúc hay khổ đau đều do chính bản thân chúng ta tự quyết định, đức Phật không cho chúng ta hạnh phúc cũng không bắt chúng ta khổ đau. Đạo Phật chính là con đường sáng do đức Phật chỉ cho mà thấy, cũng vậy đức Phật là vị lương y biết bệnh chỉ thuốc nhưng đi hay không, uống thuốc hay không lại do chính chúng ta tự quyết định cho mình.

Thấu triệt được tất cả những điều này, việc chúng ta đến chùa mới thật sự đầy đủ ý nghĩa và ngôi chùa mới phát huy được hết vai trò của nó trong sứ mệnh là ngôi trường dạy đạo và là nơi thực hành lời Phật dạy, góp phần làm lợi ích cho toàn nhân loại.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
BBT Website

Các tin đã đưa ngày:
 

Thư viện kinh sách